59. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego

Coroczną tradycją kół naukowych Pionu Górniczego jest udział w Konferencji Barbórkowej. Nasze Koło nieprzerwanie od kilku lat bierze czynny udział w tej konferencji, tworząc swoją własną sekcję – Geoturystyka. Tegoroczne obchody, tradycyjnie we czwartek, przypadły na 6 grudnia 2018 roku. Podczas konferencji nasza sekcja po raz trzeci gościła studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Stratygrafii „Strati”.

Tegoroczną sekcję, wyjątkowo oznaczoną numerem III, tworzyło 7 referatów przygotowanych przez studentów i studentki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 5 referatów zaprezentowali przedstawiciele Koła Naukowego Geoturystyka, a pozostałe 2 członkowie Koła Stratygrafów “Strati”. Nad poprawnym przebiegiem konferencji czuwali prowadzący – Katarzyna oraz Szymon.

Oficjalnie naszą sekcję otworzył Pan Prodziekan dr hab. inż. Adam Postawa, który życzył wszystkim uczestnikom powodzenia. Podczas konferencji była obecna również Pani Kierownik Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, dr hab. Anna Waśkowska. Nie ukrywała zadowolenia ze studentów, którzy na forum dzielą się swoimi zainteresowaniami oraz pracami przygotowanymi poza obowiązkowymi zajęciami. Przyznała, że przygląda się od dłuższego czasu Kołu Naukowemu Geoturystyka, określając je jako radosne. I ta właśnie cecha wyróżnia Geoturystykę.

Obrady rozpoczął referat, w którym pod lupę zostały wzięte wszystkim dobrze znane portale społecznościowe. Po zbadaniu zależności pomiędzy popularnością miejsc geologicznych a zdjęciami, jakie umieszczamy w sieci, przenieśliśmy się w również dobrze nam znane rejony. A przynajmniej dobrze znane naszemu Kołu, czyli Dolinę Racławki. Publiczność mogła zapoznać się z analizą ankiet wykonaną na potrzeby stworzenia przewodnika geoturystycznego, a podczas przerwy kilka egzemplarzy pokazowych czekało na zainteresowanych. Nawet nie musiały długo czekać! Kilku pracowników naszej katedry zgodziło się zostać recenzentami tego studenckiego dzieła, za co serdecznie im dziękujemy. Geoturystyczna podróż podczas konferencji zawiodła nas za ocean. Przemierzyliśmy Płaskowyż Kolorado, zachwycając się geologią piaskowcowych łuków skalnych, aby nie rozpakowując jeszcze plecaków, wybrać się na najdłuższy szlak turystyczny w Polsce jakim jest Głównym Szlak Beskidzki. Podążając biało-czerwono-białymi oznakowaniami pokonaliśmy niespełna 500 km geoturystucznego Eldorado. Przysiadając raz na fliszu, a raz na rumowisku skalnym pozostaliśmy w karpackim temacie – tym razem zwracając naszą uwagę na margle. Doszukiwaliśmy się w nich cienkoskorupowego planktonu otwornicowego. Spod mikroskopu przenieśliśmy się tam, gdzie jest najczystsze powietrze w całej Europie. Przekładając z rąk do rąk fragmenty islandzkich skał wulkanicznych nie mogliśmy wyjść z podziwu dla bazaltów oraz tufów. Na sam koniec zawędrowaliśmy tematycznie jeszcze bardziej na północ, przekraczając biegun północny, aż do podmorskiego Grzbietu Łomonosowa, gdzie prześledziliśmy jak cykl glacjalny zapisał się w otwornicach.

Tegoroczna konferencja była bardzo wyrównana pod względem poziomów referatów. Różnica punktów pomiędzy poszczególnymi miejscami wynosiła nierzadko 2, a nawet i 1. Komisja zliczając punkty widziała tę zaciętą walkę o pierwsze miejsce. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o zeszłorocznym zwycięzcy. Sięgał on tam, gdzie wzrok nie sięga. A tegoroczny? Łamał, czego rozum nie mógł złamać. W obu przypadkach była to ta sama osoba.

W skład Komisji weszli:
dr Elżbieta Gałka
dr inż. Piotr Strzeboński
dr inż. Tomasz Bartuś
dr Paweł Różycki
Dominika Andrejko – przedstawicielka studentów

Pan dr inż. Piotr Strzeboński, członek komisji, w przerwie rozmawiający ze studentkami Geoturystyki; Adą, Michaliną oraz Pauliną.

Laureatami sekcji III Geoturystyka, 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH zostali:
Anna Szreter (IV rok, GiG, KN Geoturystyka)
Kinga Jochemczak (III rok, TiR, KN Geoturystyka)
Aleksandra Warzecha i Ewa Stępień (II rok, GiG, SKN Stratygrafii „Strati”)

Ponadto wręczona została Nagroda Publiczności, którą otrzymała zdobywczyni drugiego miejsca, Kinga Jochemczak. Referat dotyczący naszego przewodnika geoturystycznego po Dolinie Racławki nie tylko spodobał się komisji, ale również zdobył uznanie wśród publiczności. Kinga otrzymała za ten tytuł pamiątkowy dyplom oraz album.  

Wszystkim laureatom gratulujemy zajętych miejsc i życzymy dalszych sukcesów!

Lista referatów wygłoszonych w ramach Sekcji III – Geoturystyka:
1 Mariusz Fleszar Wpływ zdjęć na portalach społecznościowych na geoturystykę
2 Kinga Jochemczak Analiza ankiet jako główna metoda badawcza w projektowaniu przewodnika geoturystycznego po Dolinie Racławki
3 Adrianna Kawka Utah Rocks – podróż po Płaskowyżu Kolorado
4 Michalina Krzemień Potencjał geoturystyczny Głównego Szlaku Beskidzkiego
5 Cezary Staszak, Artur Ściurka Cienkoskorupowy plankton otwornicowy z margli karpackich górnej kredy (płaszczowina skolska)
6 Anna Szreter Łam, czego rozum nie złamie – wulkaniczne sekrety rejonu Mývatn (północna Islandia)
7 Aleksandra Warzecha,
Ewa Stępień
Cykl glacjalny w zapisie otwornic aglutynujących (plejstocen, Grzbiet Łomonosowa)

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: Szymon Bolek