geoturystyka@agh.edu.pl

Arkoza kwaczalska

Projekt zagospodarowania wąwozów w Kwaczale pod kątem geoturystycznym

Zlokalizowanie i opisanie wychodni arkozy kwaczalskiej na terenie wsi Kwaczała.
W 2010 roku dwoje studentów VI roku GiG Anna Ziobro i Jacek Stanisz z naszego Koła podjęło się realizacji geoturystycznego pomysłu. Celem projektu było opisanie i udostępnienie turystom, we współpracy z gminą, wąwozów w Kwaczale, gdzie znaleźć można wychodnie wyjątkowej arkozy kwaczalskiej. Wykonano pierwsze prace terenowe polegające na opisie wąwozu Gródek. Prace wykonane w roku 2011 pozwoliły na opracowanie referatu na 52 Studencką Sesję Kół Naukowych Pionu Górniczego.

Autorzy: Jacek Stanisz, Anna Ziobro

Arkoza kwaczalska to skały osadowa klastyczna stanowiąca odmianę piaskowców (piaskowiec arkozowy). Odznacza się barwą szarą, żółtawą, czerwonawą i różową. Jest zbudowana głównie z kwarcu i skaleni potasowych (od 20-50%), a także w mniejszych ilościach z muskowitu i biotytu spojonych najczęściej spoiwem żelazistym i węglanowym. Łatwo ulega wietrzeniu. (źródło: https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/arkozy/)