geoturystyka@agh.edu.pl

Grant Rektorski 2011

Projekt zagospodarowania geoturystycznego wybranych obiektów Ojcowskiego Parku Narodowego

Jesienią 2011 roku podjęto dalszą współpracę zmierzającą do zaprojektowania kolejnych tablic geoturystycznych dla wskazanych przez Dyrekcję Parku obiektów. W ramach projektu na rok 2011 zdecydowano się opracować 10 wybranych stanowisk geologicznych, które mają być zaadaptowane dla potrzeb geoturystyki. 

Zaproponowany projekt obejmował opracowanie w roku 2011:
• modeli tablic (paneli) informacyjnych dla wybranych obiektów,
• materiałów dydaktyczno–edukacyjnych na potrzeby folderów,
• schematu mapy z graficznym przedstawieniem opracowanych stanowisk geologicznych przez Koło Naukowe Geoturystyka.

Koliście Geoturystyki ponownie złożyli wniosek o Grant Rektorski dla Kół Naukowych AGH, a otrzymane dofinansowanie przyczyniło się do zaprojektowania 8 tablic geoturystycznych: Źródło św. Jansa, Kaplica na wodzie, Skamieniały wędrowiec, Skały nad Trzaską, Widok z nad Jaskini Ciemnej, Skały Panieńskie, Asymetria doliny Prądnika, Skały pod zamkiem.

Uczestnicy Grantu Rektorskiego 2011

Wyjazd naukowy, związany ze współpracą Koła Naukowego Geoturystyką z władzami Ojcowskiego Parku Narodowego, odbył się w dniu 11 grudnia 2011 roku. Miał na celu zaprezentowanie Zastępcy Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego dr Józefowi Partyce ostatecznej wersji przygotowanych przez członków koła tablic informacyjnych. Opracowane tablice dotyczą zagadnień geologicznych, jakie obserwować można w poszczególnych punktach terenowych, które zostały wskazane do zagospodarowania przez władze parku. Projekty tablic zostały opracowane przez członków Koła Naukowego Geoturystyka z pomocą jego opiekunów dr inż. Ewy Welc i dr hab. inż. Marka Doktora i zostały sfinansowane z uzyskanego na ten cel przez koło w 2011 roku Grantu Rektorskiego.

Plan wyjazdu obejmował:
1. Prezentację i omówienie projektów tablic w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego.
2. Wycieczkę po terenie OPN w celu zapoznania się z kolejnymi punktami terenowymi, dla których możliwe jest wykonanie przez członków Koła Naukowego Geoturystyka kolejnych tablic informacyjnych.
3. Nowe punkty: Zamek – terasy i studnia zamkowa, Kapliczka na wodzie, Skałka przy zamku – kolumny, Skały Spokojne – z daleka i bliska, Skały Łamańce, Skały Pochyłe,  Wędrowiec, Jerzmanowska Droga, Źródło św. Jana.

Galeria Zdjęć

ojcow-skaly-pod-zamkiemojcow-zrodlo-sw-jana