geoturystyka@agh.edu.pl

warsztaty na uczelni

Prowadząc zajęcia w salach dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, dysponujemy szerokim zapleczem materiałów i sprzętu. Możemy dać uczniom do ręki rzadkie okazy skał, pokazać z bliska skamieniałości czy zrobić użytek z mikroskopów polaryzacyjnych. Dodatkowym atutem jest możliwość obejrzenia zbiorów Muzeum Geologicznego AGH (w gablotach na korytarzach uczelni) oraz samych skał budujących nasz wydział.

Do oznaczania skał wykorzystamy kwas solny, rylce i ceramiczne płytki. Budowę dawno wymarłych organizmów poznamy z licznych plansz i schematów. Oglądane pod mikroskopem płytki cienkie ukażą nam zupełnie nowe oblicze znanych i mniej znanych skał czy minerałów.

Zajęcia rozpoczniemy teoretycznym wstępem, po którym nastąpi część praktyczna i wreszcie – sprawdzenie wiedzy w atrakcyjnej formie konkursu, gry lub zagadek. Zajęcia poprowadzą studenci działający w Kole, a na życzenie szkoły możemy poprosić jednego z pracowników naukowych AGH o poprowadzenie wstępu lub pełnego wykładu. Udział w warsztatach można też połączyć ze zwiedzaniem uczelni. Istnieje możliwość zorganizowania spotkania uczniów ostatnich klas liceum ze studentami, którym chcieliby zadać pytania odnośnie studiów, uczelni i konkretnych kierunków.

Proponowane tematy zajęć:

  • MINIONE ŚWIATY (historia geologiczna Polski, elementy paleontologii, określanie wieku skał)
  • CZYTAJĄC ZIEMIĘ (podział skał, ich powstawanie i zapisane w nich historie)
  • SKARBY ZIEMI (cechy minerałów, sposób ich rozpoznawania i oznaczania, wykorzystanie)
  • W KAMIEŃ OBRÓCONE (rodzaje skamieniałości, sposób ich oznaczania, wybrane gatunki)
  • SZKIEŁKO I OKO (zasada działania mikroskopu polaryzacyjnego, czym są barwy intereferencyjne, cechy skał i minerałów w obrazie mikroskopowym)

Godziny, w których będzie możliwość przeprowadzenia zajęć, zależą ściśle od dostępności sal.