geoturystyka@agh.edu.pl

Grant Rektorski 2019

dolina-szklarki-marzec-10

Przewodnik Geoturystyczny po Dolinie Racławki, część 2

6 grudnia 2018 roku, w trakcie Konferencji Barbórkowej, Koło Naukowe Geoturystyka dostało prezent od samego Świętego Mikołaja w postaci zgody na przeprowadzenie badań w ramach Grantu Rektora 2019. W rozpisaniu wniosku pomogli nam: Kasia Wójcik – prowadząca zeszłoroczną Grupę Grantową 2017, Dominika Andrejko oraz Szymon Bolek.

Grupa Grantowa ruszyła z pracami nad żółtą ścieżką dydaktyczną w Dolinie Racławki już na początku 2019 roku. Na pierwszym spotkaniu omówiliśmy najważniejsze kwestie związane z projektem. Każda osoba w grupie była odpowiedzialna za co najmniej jeden filar podtrzymujący cały grant na wysokim poziomie (Szymon Bolek, Kinga Jochemczak, Katarzyna Warias, Katarzyna Wierzba, Katarzyna Wójcik, Sylwia Skoczylas (opiekun naukowy), Anna Szreter). Naszym głównym celem było stworzenie przewodnika geoturystycznego po żółtej ścieżce dydaktycznej Doliny Racławki, który miał bazować na wiedzy uzyskanej z literatury, własnych doświadczeniach oraz opinii grup docelowych, które zaprosiliśmy do współpracy. Istotnym aspektem w planowaniu naszych działań było ustalenie dat wyjazdów i deadline’ów administracyjnych. Zwiady terenowe odbyły się w marcu 2019 roku, w pierwszym uczestniczyły: Kinga Jochemczak, Kasia Warias, Sylwia Skoczylas i Ania Szreter, w drugim:  Kasia Wierzba, Sylwia Skoczylas i Ania Szreter.
grant-rektorski-2019-01grant-rektorski-2019-02grant-rektorski-2019-03grant-rektorski-2019-04

W marcu każdy z nas mógł pochwalić się swoją wiedzą z różnych dziedzin nauk przyrodniczych  (geoturystyka, geologia, ochrona przyrody). Tak świetnie skomponowany skład wniósł do badań terenowych różnorodne spojrzenie na otaczającą nas Dolinę. Przetarliśmy żółty szlak wzdłuż i wszerz opisując już powstałe wcześniej punkty geoturystczne oznakowane tablicami informacyjnymi, jak również  oznaczając miejsca, które w naszym przekonaniu były równie istotne pod względem merytorycznym i turystycznym. Wycieczki były wymagające, niosące ze sobą wiele trudności w pokonaniu całego szlaku, jednakże wniosły niezbędne i cenne informacje do  całego projektu. W trakcie badań terenowych skupiliśmy się głównie na geologii i morfologii terenu oraz walorach turystycznych Doliny, które skrupulatnie zapisywaliśmy w notesach i specjalnie przygotowanych formularzach waloryzacji terenu. Osobliwością tego miejsca były przede wszystkim wapienie różnych facji, utwory krasowe (niesamowita jaskinia znajdująca się w górnej części zbocza wąwozu), skały magmowe (w formie dajki) oraz widoczne procesy tektoniczne. To wszystko razem wzięte ucieszy oko zarówno weterana nauk geologicznych, jak również amatora turystyki poznawczej.

grant-rektorski-2019-05grant-rektorski-2019-07

Po wyjazdach terenowych wzięliśmy się żwawo do pracy nad konspektami. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ konspekty nie były przeznaczone do zaliczenia przedmiotu na studiach, ale dla osób które potencjalnie z geologią nigdy nie miały nic wspólnego (pisanie, czegoś łatwego i zrozumiałego dla nas, jeszcze prościej, stanowiło czasem nie lada wyzwanie). Posiłkowaliśmy się różnorodnymi publikacjami naukowymi, jak również wiedzą prowadzących z naszego wydziału. W końcu dopięliśmy swego i sformułowaliśmy 9 świeżo upieczonych skryptów nadających się do publikacji dla naszych grup wycieczkowych.

Zorganizowaliśmy wycieczkę dla grupy wiekowej 20 – 30 lat oraz dla grupy licealnej z II LO im. króla Jana III Sobieskiego (niezwykle aktywna grupa pod opieką p. Elizy Wojtasik pojechała z nami w teren w sobotę!). Głównymi organizatorami wycieczek byli Ania Szreter, Kasia Wierzba oraz Szymon Bolek. Uczestnicy wyposażeni w ekwipunek turystyczny zwiedzali z nami żółty szlak ucząc się przy tym historii geologicznej Doliny. Na koniec rozwiązywali utworzony przez Anię Szreter quiz z wiedzy o Dolinie oraz ankietę, która dotyczyła przeprowadzonych przez nas warsztatów (były to dla nas istotne informacje do dalszych działań nad przewodnikiem).

grant-rektorski-2019-12

W ostatnim etapie naszego projektu podjęliśmy się napisania papierowej wersji przewodnika, w której brali udział wszyscy uczestnicy grantu. Gotowe skrypty zrecenzowali prowadzący naszego wydziału (prof. dr hab. W.P. Alexandrowicz, mgr inż. A. Joniec oraz dr inż. P. Strzeboński) wprowadzając do nich cenne poprawki i uwagi. Nie można zapomnieć o genialnej obróbce graficznej samego przewodnika, którą wziął pod swoje skrzydła Szymon Bolek z pomocą Kasi Warias. Tak poprawiony i okraszony niebanalnymi rysunkami i zdjęciami przewodnik został złożony do druku kończąc sukcesem naszą przygodę z Grantem Rektora 2019.

grant-rektorski-2019-17

Poza wspaniałym wynikiem naszej pracy, warto zwrócić również uwagę na wiążące się z nim osiągnięcia. Wyniki Grantu Rektora 2019 zostały przedstawione przez Kasię Wierzbę na Konferencji Kół Studenckich w Bartkowej, jak również na Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Na tej ostatniej referat Kasi Wierzby (opiekun naukowy: Sylwia Skoczylas) spotkał się z dużym uznaniem jury zdobywając pierwsze miejsce w konkursie.

Autor: Sylwia Skoczylas

Z wybranych etapów prac można przeczytać dokładniejsze relacje:

PIERWSZY ZWIAD TERENOWY
PENETRACJA JASKIŃ I SCHRONISK
KONFERENCJA W BARTKOWEJ – ZDANIE PROJEKTU