geoturystyka@agh.edu.pl

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA KOŁA NAUKOWEGO GEOTURYSTYKA

Dzielenie się wiedzą z zakresu geologii i szerzej rozumianych Nauk o Ziemi jest jednym ze statutowych celów naszej działalności… ale przede wszystkim jest czymś, co po prostu uwielbiamy i chcemy robić! Do Koła każdy przychodzi z własnego wyboru, a geoturystyka stanowi nasze wielkie odkrycie i wspólną pasję.

Jeżdżąc do szkół, zapraszając uczniów na AGH lub prowadząc warsztaty w terenie staramy się wyjaśnić, dlaczego Ziemia wygląda dziś tak, a nie inaczej, jakie historie zostały zapisane w skałach i jakie stworzenia miliony lat temu zamieszkiwały obszar dzisiejszego Krakowa.

Przedstawiona tutaj oferta została przygotowana na podstawie przeprowadzonych już i sprawdzonych przez studentów zajęć, natomiast zawsze istnieje możliwość dostosowania tematyki i formy zajęć do indywidualnych potrzeb danej szkoły (czy grupy). Zajęcia prowadzimy nieodpłatnie, jednak jako Koło Naukowe nie mamy możliwości zapewnienia uczestnikom np. transportu (to grupa musi zorganizować we własnym zakresie).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: geoturystyka.agh@gmail.com

WARSZTATY W SZKOLE
WARSZTATY NA UCZELNI
WARSZTATY TERENOWE