geoturystyka@agh.edu.pl

warsztaty w szkole

Odwiedzając szkołę, jesteśmy w stanie przywieźć ze sobą pewną ilość okazów czy sprzętu, możemy też wykorzystać zbiory, którymi szkoła dysponuje. Trwające 90 minut warsztaty rozpoczynamy teoretycznym wstępem. Po nim uczestnicy dostają do ręki okazy, których opis czy badanie prezentujemy już w praktyce, w mniejszych grupach. Na zakończenie uczniów czeka zadanie lub gra sprawdzająca zdobytą wiedzę. W zależności od tematyki zajęcia wzbogacone są o prezentację multimedialną, modele czy eksperymenty – staramy się pokazać geologię w sposób atrakcyjny i ciekawy, raczej odpowiadając na pytanie „dlaczego…”, niż zasypując uczniów naukową terminologią.

Tego typu zajęć nie prowadziliśmy w ostatnich latach, istnieje zatem możliwość indywidualnego dostosowania ich do potrzeb grupy. Proponowane tematy:

  • MINIONE ŚWIATY (historia geologiczna Polski, elementy paleontologii, określanie wieku skał)
  • CZYTAJĄC ZIEMIĘ (podział skał, ich powstawanie i zapisane w nich historie)
  • NARÓD NASZ JAK LAWA (wulkanizm, skały magmowe, polska Kraina Wygasłych Wulkanów)

Możemy dotrzeć do szkół na terenie Krakowa. Pozostałe jesteśmy w stanie odwiedzić jedynie, jeżeli szkoła zorganizuje transport dla osób prowadzących warsztaty.