geoturystyka@agh.edu.pl

Grant Rektorski 2010

Projekt zagospodarowania geoturystycznego wybranych obiektów Ojcowskiego Parku Narodowego

Jesienią 2010 roku członkowie Koła podjęli współpracę z Dyrekcją Ojcowskiego Parku Narodowego zmierzającą do zaprojektowania tablic geoturystycznych dla wskazanych przez Dyrekcję Parku obiektów. Konsekwencją tego projektu było złożenie w grudniu 2010 roku wniosku o Grant Rektorski dla Kół Naukowych AGH.

W ramach prac realizowanych przez Koło Naukowe „Geoturystyka” w 2010 roku na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego studenci stwierdzili brak zagospodarowania stanowisk geologicznych pod względem geoturystycznym. Wychodząc z inicjatywą, przedstawili władzom OPN projekt zagospodarowania geoturystycznego wybranych obiektów na terenie Parku. Władze Parku, widząc problem, nawiązały współpracę z Kołem Naukowym Geoturystyka, wskazując 35 najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc.

Studenci z Koła Naukowego Geoturystyka zapoznali się z tymi obiektami i wykonali:
• wstępną inwentaryzację obiektów geologicznych nadających się do zaadoptowania na potrzeby geoturystyki,
• kategoryzację zinwentaryzowanych obiektów.

Rękawica – osobliwy ostaniec zbudowany z jurajskiego wapienia w Ojcowskim Parku Narodowym.

Otrzymane w ramach Grantu dofinansowanie pozwoliło na zebranie i opracowanie materiałów naukowych oraz zaprojektowanie 9 tablic geoturystycznych: Jaskinia Ciemna, Igła Deotymy, Brama Krakowska, Wąwóz Smardzowicki-rozwój rzeźby, Wąwóz Smardzowicki – progi skalne i kotły eworsyjne, Skałka pod Zamkiem, Skała Dygasówka, Próg martwicowy, Dziurawiec.

Galeria Zdjęć

 

ojcow-brama-krakowskaojcow-dziurawiecojcow-prog-martwicowyojcow-igla-deotymyojcow-skalka-pod-zamkiem