geoturystyka@agh.edu.pl

„W krainie lodu i ognia”

Śladami Walerego Goetla po Krainie Lodu i Ognia – Projekt Islandia

Cele i założenia projektu

W 50. rocznicę śmierci prof. Walerego Goetla senat AGH ogłosił rok 2022 rokiem Walerego Goetla w celu upamiętnienia jego osiągnięć. 

 

Z tej okazji członkowie Koła Naukowego Geoturystyka wraz z opiekunką Koła wyjechali na Islandię w terminie 13-21.09.2022, gdzie na podstawie książki Ferdynanda Goetla „Wyspa na chmurnej północy” odwiedzili te same miejsca, co Walery Goetel i na ich podstawie stworzyli propozycję szlaku geoturystycznego śladami Profesora. 

 

Islandii jest jednym z najbardziej wyjątkowych przyrodniczo miejsc na świecie. Swoją niewątpliwą unikalność zawdzięcza genezie, znajduje się bowiem na Grzbiecie Śródatlantyckim i na plamie gorąca. Jest to najlepsze miejsce na Ziemi do obserwowania ryftu oceanicznego, gdyż tutaj wynurza się on ponad taflę wody i można praktycznie dotknąć jednocześnie dwóch płyt tektonicznych – północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Wyspa ta, zbudowana głównie ze skał wulkanicznych i piroklastycznych, określana jest jako „Kraina Lodu i Ognia”. Nazwa ta wiąże się z dużą ilością lodowców i wulkanów (w tym czynnych) rozsianych po wyspie. Wulkanizm jest wynikiem jej wspomnianego położenia geologicznego, a lodowce – położenia geograficznego pod kołem podbiegunowym. Atrakcjami geoturystycznymi związanymi z aktywnością wulkaniczną tego obszaru są również liczne gorące źródła oraz gejzery (nazwa ta zresztą jest pochodzenia islandzkiego). Na wyspie można zaobserwować różnorodne zjawiska geotermalne – od spokojnie zasilanych jeziorek z ciepłymi wodami po gejzery regularnie wyrzucające masy wody.

Autor map: Kacper Madej
Autor map: Kacper Madej

 

Ze względu na wyjątkowość tego miejsca Profesor wraz ze swoim bratem Ferdynandem wyruszyli na wyspę w 1927 r. kierowani dwoma odrębnymi celami – Profesor Walery wyruszył, by pogłębiać wiedzę o geologii wyspy, a jego brat w celu poznania kultury i historii tego kraju. Jednak pomimo, że ich idee różniły się od siebie, wyruszyli ramie w ramie dopełniając siebie nawzajem, tak jak jest to w przypadku geoturystyki, która łączy w sobie geoedukacje z elementami historii i kultury danego regionu.

Autor map: Kacper Madej
Autor map: Kacper Madej

 

Projekt “Śladami islandzkiej wyprawy Profesora Walerego Goetla – geoedukacja przez geoturystykę w krainie lodu i ognia” upamiętnia Profesora Walerego Goetla jako prekursora geoturystyki i szerszego rozpropagowania jego idei dotyczących ochrony przyrody. Celem projektu było promowanie geodziedzictwa jak również spuścizny Profesora Goetla (w tym historii o jego islandzkiej wyprawie, działalności i ideach i które pozostawił kolejnym pokoleniom) za pomocą nowoczesnych środków masowego przekazu. Cele został osiągnięty poprzez zaprojektowanie szlaku geoturystycznego, prelekcję na AGH, materiały promujące, filmik oraz artykuł do kwartalnika Geoturystyka.  

 

Wyprawa jednak nie udałaby się, gdyby nie nasi sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie, a są nimi: 

– Fundacja dla AGH 

– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

– Stowarzyszenie naukowe im. Stanisława Staszica 

– Iceland Car Rental – ICE POL 

– Firma LYO – posiłki liofilizowane 

 

Dzięki wyprawie na Islandię członkowie KN Geoturystyka mieli możliwość zaproponować szlak „Śladami islandzkiej wyprawy Profesora Walerego Goetla – geoedukacja przez geoturystykę w krainie lodu i ognia”, a swoją pracę umieścili na ulotkach oraz na stronie, którą Państwo odwiedzacie. 

 

 

Zachęcamy do zagłębienia się w dalszą część strony przygotowanej na temat Islandii!