62. KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU GÓRNICZEGO

Koło Naukowe Geoturystyka nieprzerwanie od wielu lat czynnie bierze udział w Konferencji Studenckich Kół Naukowych nazywanej również Konferencją Barbórkową. Nie inaczej było w tym roku. Sekcję III Geoturystyka dumnie reprezentowało ośmiu studentów zarówno z naszego koła jak i z poza niego. Tegoroczne obchody odbyły się tradycyjnie w czwartek, który tym razem przypadał na 9 grudnia 2021 roku.

W tym roku na sekcję złożyło się 8 referatów przygotowanych przez studentów i studentki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Konferencja została poprowadzona przez dwoje studentów należących do koła – Karolinę Żarkowską oraz Bartosza Konopkę. W skład komisji weszli:

dr hab. Anna Waśkowska
prof. AGH, dr inż. Sławomir Bębenek
dr inż. Tomasz Bartuś,
mgr inż. Piotr Siwek
lic. Karolina Stępień – przedstawicielka Koła Naukowego Geoturystyka

Podczas oficjalnego rozpoczęcia obrad sekcji przemówienia do zebranych prelegentów i słuchaczy wygłosili: Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH oraz Kierownik Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki dr hab. Anna Waśkowska, prof. AGH. Następnie pierwszy referat, wygłoszony przez Kacpra Madeja, przeniósł nas do niewielkiego Nowego Wiśnicza. Prelegent przedstawił obiekty geoturystyczne tam występujące oraz ich waloryzację, dzięki której publiczność mogła zapoznać się z atrakcyjnością tego terenu. Następnie, zostając w Małopolsce, Karolina Wiewiórska za sprawą kolejnej prezentacji, przeniosła nas w Beskid Wyspowy, w którym poza pieszymi wędrówkami i zdobywaniem szczytów turysta może natknąć się na obiekty o bogatych aspektach geologicznych. Poza przedstawieniem tych stanowisk zostało zaproponowane ich wykorzystanie. Szybka podróż na północ i z górskiego klimatu znaleźliśmy się na pustyni, a dokładniej na Pustyni Błędowskiej. To unikalne miejsce na mapie Polski, pozwala zaobserwować procesy geologiczne nie spotykane nigdzie indziej, co skrupulatnie udowodnił Jakub Buras. Ostatni referat przed przerwą przedstawiony przez Agatę Rożek pozwolił słuchaczom, bez ruszania się z miejsca, przemierzyć najdłuższy szlak turystyczny w Polsce jakim jest Główny Szlak Beskidzki. Poznać go było można nie tylko z perspektywy geoturystycznej, lecz również z perspektywy społeczno-psychologicznej.

Po krótkiej przerwie, która pozwoliła ochłonąć zarówno komisji jak i słuchaczom, mogliśmy przystąpić do drugiej części obrad konferencji. Aleksander Błasiak rozpoczął ją opowieścią o Regulicach i występujących tam ametystach. Oprócz referatu prelegent dał możliwość oglądnięcia paru okazów znalezionych przez niego oraz jego kolegów. Po podziwianiu pięknych kamieni przyszedł czas na podziwianie pięknych zdjęć prosto z Tatr, gdyż prezentacja Antoniego Sarby miała na celu przedstawienie sztuki fotografii jako źródła promocji geoturystyki. W końcu przyszedł czas na daleką podróż do Islandii. Przedostatni z występujących studentów, Mateusz Piotrowicz, postanowił połączyć szlakiem różnorodne obiekty geoturystyczne występujące na południu i południowym zachodzie wyspy, którego projekt zaprezentował słuchaczom. Na zakończenie tej niezwykle ciekawej Konferencji Barbórkowej znów mogliśmy posłuchać o szlaku geoturystycznym, lecz tym razem w okolicach Tarnowa, którą zaproponował Zbigniew Ziarek.

Każdy z referatów był bardzo ciekawy zarówno merytorycznie jak i wizualnie. Jak przyznała komisja, poziom sekcji był bardzo wysoki i o kolejności miejsc decydowały niewielkie różnice punktowe.

Barbórka 2021

Autor zdjęcia: Oleksandra Stachowska

Laureatami sekcji III Geoturystyka, 62. Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH zostali:

Agata Rożek
 Jakub Buras
 Aleksander Błasiak

Ponadto wręczona została Nagroda Publiczności, ufundowana przez sponsora konferencji – firmę GlobalLogic, którą otrzymał zdobywca trzeciego miejsca – Aleksander Błasiak. Piękne okazy ametystów w szczególności zapadły w pamięć osobą znajdującym się w sali.

Wszystkim laureatom gratulujemy zajętych miejsc i życzymy dalszych sukcesów!

Lista referatów wygłoszonych w ramach Sekcji III – Geoturystyka:
1 Kacper Madej Waloryzacja obiektów geoturystycznych okolic Nowego Wiśnicza
2 Karolina Wiewiórska Potencjał geoturystyczny Beskidu Wyspowego i możliwość jego wykorzystania
3 Jakub Buras Potencjał geoturystyczny Pustyni Błędowskiej
4 Agata Rożek Główny Szlak Beskidzki w perspektywnie geoturystycznej, psychologicznej i społecznej.
5 Aleksander Błasiak Niewykorzystane walory geturystyczne skał wulkanicznych Regulic
6 Antoni Sarba Fotografia Tatr jako źródło promocji geoturystyki
7 Mateusz Piotrowicz Propozycja utworzenia szlaku geoturystycznego południowej i południowozachodniej Islandi
8 Zbigniew Ziarek Projekt jednodniowej pieszej wycieczki geoturystycznej ścieżkami Zawady koło Tarnowa

 

Tekst: Kacper Madej