57. Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego

Dnia 8 grudnia 2016 odbyła się 57. Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego. W tym roku, w ramach sekcji IV Geoturytyka, swoje referaty wygłosili prelegenci z Koła Naukowego Geoturystyka oraz z Koła Naukowego Stratygrafii „Strati”. Jak i w latach poprzednich nasza sekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród studentów, jak i kadry nauczycielskiej.

Wygłoszonych zostało 14 referatów, w tym 3 przygotowane przez duety. Uczestnicy przestawili walory i atrakcje turystyczne pięknych zakątków Polski, jak i również swoje własne pomysły zagospodarowania ciekawych miejsc. Prelegenci z Koła Naukowego „Strati” zaprezentowali interesujące geologicznie i turystycznie miejsca w Maroku, które odwiedzili byli w maju tego roku. Występy prelegentów wzbudziły zainteresowanie wśród publiczność, co widać było w zadawanych uczestnikom pytaniach.

W imieniu całego Koła Naukowego Geoturystyka oraz Koła Naukowego Stratygrafii „Strati” chcemy serdecznie podziękować wszystkim za tak liczne przybycie i udział w konferencji oraz mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tematyką, którą się zajmujemy, czyli Geoturystyką. Podziękowania ślemy również w stronę szanownej Komisji, dzięki której nasza sesja mogła się odbyć.

W skład Komisji weszli:
dr Elżbieta Gałka – Przewodnicząca Komisji
dr inż. Anna Waśkowska
dr inż. Ewa Welc
dr inż. Wojciech Mayer
Paulina Skowronek – przedstawicielka studentów

Laureatami sekcji Geoturystyki 57 Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego zostali:
1. Cyryl Konstantinovski Puntos, Piotr Witalis
2. Patrycja Skoczypiec
3. Agnieszka Handzlik

Ponadto wręczona została Nagroda Publiczności, którą otrzymał Szymon Bolek.

Wszystkim laureatom gratulujemy zajętych miejsc i życzymy sukcesów w dalszej pracy.

Referaty wygłoszone w ramach IV Sekcji – Geoturystyka:
1 Szymon Bolek Czynniki wpływające na atrakcyjność geoturystyczną Wezuwiusza
2 Justyna Hałabuza Geoturystyczne walory Pogórza Przemyskiego
3 Agnieszka Handzlik Walory geologiczne Gminy Kozy w kontekście jej zagospodarowania geoturystycznego
4 Karolina Jakubowska Projekt historyczno-geologicznego szlaku rowerowego w powiecie koneckim
5 Maciej Jeż Geozagrożenia, a turystyka regionu-Beskid Wyspowy
6 Adrianna Kawka Waloryzacja wybranych jaskiń Morawskiego Krasu
7 Maria Maraszewska Utwory dolnej jury okolic Ouaouizerth (Atlas Wysoki, Maroko) jako atrakcja geoturystyczna
8 Maria Koczur Potencjał geoturystyczny utworów badenu okolic Skowronna Górnego (rejon Pińczowa, południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich)
9 Cyryl Konstantinovski Puntos Piramidy ziemne “Kuklica” jako atrakcja geoturystyczna Macedonii
10 Judyta Kaźmierczak i Maria Kośla Wczesnojurajskie małże tzw. facji Lithiotis w profilu Ouaouizerth (Maroko, Atlas Wysoki) jako interesujący obiekt na geoturystycznej mapie Maroka
11 Patrycja Skoczypiec Jak smakuje geologia?
12 Wiktoria Okońska i Mateusz Idzikowski „Rafa małżowa” w profilu dolnej jury pasma Jebel Azourki, Maroko jako ciekawa lokalizacja pod względami geoturystycznymi
13 Piotr Witalis Utwory mioceńskie w wyrobisku „Cegielni Przecław” (Powiat Mielecki, zapadlisko przedkarpackie)
14 Katarzyna Tokarczyk i Maciej Jeż Geopark M’Goun w Maroku


GALERIA ZDJĘĆ

Autor: Szymon Bolek