52. Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego

Dnia 8 grudnia 2011 mieliśmy kolejną w historii naszego koła okazję do zaprezentowania naszych turystycznych i geologicznych pasji i pomysłów w ramach 52 Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego. Wygłoszono 13 referatów o przeróżnej tematyce, które cieszyły się uznaniem rekordowej jak na naszą Sesję Naukową publiki i nagradzane były gromkimi brawami. Swoją obecnością zaszczyciła nas prodziekan dr inż. Marzenna Chwastek, ponadto pojawili się m.in. prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel, dr hab. inż. Henryk Duda czy dr inż. Tadeusz Sokołowski.

W skład Komisji 52 Sesji Koła Naukowego Geoturystyka weszli:
dr hab. inż. Marek Doktor – Przewodniczący Komisji
dr inż. Ewa Welc
dr inż. Wojciech Mayer
dr Paweł Różycki
Edyta Sobel – przedstawicielka studentów

Komisja doceniła nas za wkład pracy włożony w każdy z tematów oraz rosnący z roku na rok poziom referatów, o czym świadczą bardzo wysokie i wyrównane wyniki.

Laureaci 52 Sesji:
1. Oskar Wolski
2. Grzegorz Bielański
3. Maciej Wojdat
Jacek Stanisz, Anna Ziobro
Agata Urbanelis,  Kamila Zajas
Mateusz Birówka
Magdalena Neisser
Katarzyna Pazio
Marta Kiedrowska,  Agnieszka Kromska
Magdalena Zandecka
Martyna Gaik
Łukasz Zajder

Wyróżniona została Małgorzata Kręcichwost z I roku.

Wszystkim laureatom gratulujemy zajętych miejsc i życzymy sukcesów w dalszej pracy. Sobie życzymy wciąż tak wielu ciekawych pomysłów i zapału do pracy, oraz równie licznego udziału w kolejnej Barbórkowej Sesji Kół Naukowych.

Referaty wygłoszone w ramach V Sekcji – Geoturystyka:
1. Grzegorz BIELAŃSKI- Drugie życie kamieniołomów i wapienników w Mikołowie-Mokrem
2. Mateusz BIRÓWKA – Zastać Polskę drewnianą, czyli Małopolski Szlak Architektury Drewnianej
3. Martyna GAIK – Podróże rowerem od Karbonu do Jury
4. Marta KIEDROWSKA, Agnieszka KROMSKA – Jeziora nie z tej Ziemi (jeziora impaktowe)
5. Małgorzata KRĘCICHWOST – Dary Oceanu  Zandecka
6. Magdalena NEISSER – Geoturysta na szlaku zamków krzyżackich
7. Katarzyna PAZIO – Wapienny Kraków – propozycja trasy geoturystycznej
8. Jacek STANISZ, Anna ZIOBRO – Wirtualna Kwaczała, czyli geologia pod strzechą
9. Agata URBANELIS, Kamila ZAJAS – Kraków-skarbnica skamieniałości
10. Maciej WOJDAT – Projekt zagospodarowania turystycznego wzgórza Winnica w Mirowie jako geostanowiska popularyzującego paleontologię
10. Oskar WOLSKI – Potencjał i problemy zagospodarowania turystycznego gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na przykładzie gminy Mstów
11. Łukasz ZAJDER – Kamczatka-kraina ogniem i lodem płynąca
12. Magdalena ZANDECKA – Śląskie Mazury-potencjalne atrakcje geoturystyczne na terenach przemysłowych

Autor: Mateusz Birówka