45. (Pierwsza!) Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego

Rok 2004 stanowił debiut Koła Naukowego Geoturystyka na barbórkowej scenie – i to od razu w dedykowanej sekcji tematycznej. Dnia 9.12.2004 odbyła się 45. Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego. W ramach Sekcji V – Geoturystyka i Geofizyka wygłoszonych zostało 16 referatów, w tym 5 przygotowanych przez członków naszego Koła. Pozostałe referaty wygłosili członkowie KN Geofizyków.

Pomimo przewagi liczebnej tej drugiej dyscypliny, pierwsze miejsce należało do naszego Koła! Zwycięski referat dotyczący tatrzańskiego górnictwa wygłosił:
1. Piotr Dmytrowski
Opiekun naukowy: dr inż. Alicja Kicińska-Świderska

Gratulujemy!

KN Geofizyków​

Lista referatów wygłoszonych w ramach Sekcji V – Geoturystyka i Geofizyka:
1 Piotr Chwil KN Geoturystyka Wschodnie wybrzeże Australii „Od Góry Kościuszki po Góry Stołowe”
2 Krystian Czado KN Geofizyków Wpływ sił lunisolarnych na pionową migrację węglowodorów
3 Piotr Dmytrowski KN Geoturystyka Ślady górnictwa w Tatrach Polskich… historia, stan obecny i propozycja zagospodarowania geoturystycznego
4 Jadwiga Dziak KN Geoturystyka Kopalnia złota w Złotym Stoku – zagospodarowanie geoturystyczne i nowe koncepcje
5 Joanna Figna KN Geoturystyka Nowe trendy w turystyce i możliwości ich realizacji na terenie Polski
6 Michał Górka KN Geofizyków Wykorzystanie sztucznych satelitów w badaniach geofizycznych
7 Zbigniew Gręplowski KN Geofizyków Predykcja trzęsień ziemi w rejonie uskoku północnoanatolijskiego – stan badań
8 Bogusława Gryboś KN Geofizyków Badania geoelektryczne otoczenia Wzgórza Wawelskiego
9 Łukasz Guzik KN Geofizyków Określenie ciepła radiogenicznego w skałach otaczających wysady solne
10 Karol Jurkowski KN Geofizyków Analiza widm amplitudowych akustycznych obrazów falowych
11 Wojciech Machowski KN Geofizyków Metan – czyli „czysta energia” w liczbach
12 Anna Nawieśniak KN Geofizyków Poszukiwania podmorskich złóż ropy i gazu – specyfika pomiarów geofizycznych na morzu
13 Anna Oprychał
Dariusz Mozgowoj
KN Geofizyków Analiza zależności przepuszczalności od porowatości mioceńskich skał piaskowcowo-ilastych
14 Agnieszka Urban KN Geofizyków Ocena możliwości odwzorowania dolomitu głównego w zapisie sejsmicznym
15 Małgorzata Woźniak KN Geofizyków Zastosowanie metod geofizycznych w archeologii
16 Monika Zając  KN Geoturystyka Na tropie amonitów – propozycja trasy geoturystycznej po Krakowie