MINERALS ENGINEERING CONFERENCE 2019

W dniach 16-19 września 2019 roku odbyła się coroczna międzynarodowa konferencja Minerals Engineering 2019 (w skrócie MEC 2019). Tegorocznym miejscem organizacji tego największego spotkania specjalistów z szeroko rozumianej przeróbki surowców mineralnych ze świata nauki i przemysłu był Kocierz, a konkretnie będący jego wizytówką hotel Kocierz&Spa. Głównym organizatorem tegorocznej edycji konferencji była Katedra Inżynierii Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Akademii Górniczo-Hutniczej. Partnerami w organizacji tego cyklu konferencji są także Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych a także KGHM Polska Miedź S.A i Cuprum – nasi partnerzy przemysłowi.    W konferencji udział wzięło około 80 osób. Na liście zgłoszeń byli także uczestnicy z zagranicy – przedstawiciele takich krajów, jak Indie, Norwegia, Botswana, czy Sierra Leone.  W sumie w programie znalazło się 37 prezentacji, z czego 33 artykuły zostały opublikowane w IOP Conference Series. W sesji plenarnej wygłoszono trzy bardzo interesujące referaty, które zaprezentowali dr Jacek Kołacz z firmy Comex, dr Szymon Ogonowski z Politechniki Śląskiej oraz Roman Wenglorz z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Dr Jacek Kołacz przedstawił najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań technologicznych do produkcji i separacji drobnych proszków oraz separacji optycznej dużych cząstek. Dr Szymon Ogonowski zaprezentował symulację procesu mielenie w młynie elektromagnetycznym, która była efektem realizacji jednego z projektów w ramach programu CuBR. Roman Wenglorz przedstawił aktualne plany rozwoju JSW S.A. w kwestii modernizacji linii przeróbki węgla. Przedstawił m. in. alternatywne podejście do stosowanych obecnie osadzarek miałowych. Warto również podkreślić, że podczas sesji plenarnej odbył się benefis 50-lecia pracy naukowej prof. Andrzeja Łuszczkiewicza z Politechniki Wrocławskiej. Sylwetkę Profesora i jego główne dokonania przypomniały jego wychowanki – dr Alicja Bakalarz i dr Magdalena Duchnowska.

Artykuły zgłoszone na konferencję zostały przedstawione ogólnie w 5 sesjach. W zgodnej opinii obserwatorów obrady zostały ocenione bardzo wysoko, zarówno pod względem merytorycznym, jak również organizacyjnym. Wyróżniono zwłaszcza wystąpienia dr Agnieszki Surowiak, dr Sylwii Kruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Magdaleny Duchnowskiej z Politechniki Wrocławskiej. Dr Agnieszka Surowiak przedstawiła bardzo wyczerpująco kwestię optymalizacji procesu wzbogacania węgla w osadzarkach, co bardzo dobrze współgrało z wystąpieniem Romana Wenglorza z dnia poprzedniego. Dr Sylwia Kruk zaprezentowała wnikliwą analizę zmienności indeksu giełdowego WIG spółek górniczych i wynikających z tego konsekwencji dla zarządzających kopalniami i zakładami przemysłowymi związanymi z górnictwem w Polsce. Dr Magdalena Duchnowska skupiła się na selektywności procesu flotacji polskich rud miedzi za pomocą stosowania różnego rodzaju odczynników, jak również ich dawek. Jest to niewątpliwie problem będący wciąż w bezpośrednim zainteresowaniu KGHM Polska Miedź S.A.

Oprócz przedstawicieli różnych instytucji naukowych należy również podkreślić liczny udział przedstawicieli polskiego przemysłu, w tym zwłaszcza osób reprezentujących KGHM Polska Miedź S.A. oraz JSW S.A. Obecni byli także reprezentanci mniejszych jednostek, tj. firm produkujących maszyny, czy oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi. Warto także podkreślić bardzo miłą atmosferę w kuluarach i fakt, że uczestnicy konferencji stanowili zintegrowaną grupę.

Ponadto warto zauważyć, że w tegorocznej edycji MEC licznie wzięli udział przedstawiciele gospodarza konferencji, a więc Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z AGH Akademii Górniczo-Hutniczej a konkretnie byli to prof. dr hab. inż. Barbara Tora, dr hab. inż. Dariusz Foszcz, dr hab. inż. Tomasz Niedoba, dr hab. inż. Tomasz Gawenda, dr hab. inż. Daniel Saramak, dr inż. Agnieszka Surowiak, dr inż. Agata Stempkowska, dr Magdalena Staszewska, dr Anna Młynarczykowska, dr inż. Aldona Krawczykowska oraz dr inż. Damian Krawczykowski. Dodatkowo obecni byli również doktoranci naszego Wydziału – mgr inż. Daria Polek oraz mgr inż. Waldemar Mijał. Przyszłoroczna edycja konferencji Minerals Engineering zostanie zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską a miejscem konferencji ma być, najprawdopodobniej, miasto Wrocław bądź rejon Karkonoszy. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *