O nas

„Myślenie to proces przetwarzania poznania w wiedzę.”
William Wharton

Studenckie Koło Naukowego SEPARATOR działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Głównym celem naszego Koła jest rozbudzanie zainteresowań PRACĄ NAUKOWĄ i BADAWCZĄ, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
Koło Naukowe działa poprzez organizowanie zebrań, konferencji naukowych, uczestnictwo w realizacji badań.