Projekty

Granty REKTORSKIE 2018

Biologiczne wzbogacanie odpadów poflotacyjnych z wykorzystaniem autochtonicznych i allochtonicznych gatunków grzybów mikroskopowych

wniosekOdppoflota

Grant Rektorski 2018- wnioski dofinansowane

Po analizie 131 złożonych wniosków zarekomendowano do dofinansowania 116 z nich, na łączną kwotę 400 000 zł. Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały w sumie o kwotę  876 701,60 zł. Dofinansowania nie uzyskało 14 wniosków, które uzyskały w ramach oceny mniej niż 60 punktów. Jeden wniosek nie został natomiast rozpatrzony ze względów formalnych. Ustalono następujące kryteria przyznawania poziomu dofinansowania:
– granty kategorii A oraz A/B – współczynnik dofinansowania 0,60,
– granty kategorii B – współczynnik dofinansowania 0,47,
– granty kategorii C – współczynnik dofinansowania 0,46.

Koło Naukowe SEPARATOR znalazło się w kategorii A ze współczynnikiem dofinansowania 0,60.

 

GRANTY REKTORSKIE 2017

Bioflotacja jako nowatorska metoda wzbogacania surowców i odpadów Edyta Krzynówek, Bartosz Kidoń, Piotr Kalinowski, Filip Jachimczyk

Bioflotacja (1)

Bioługowanie płytek elektronicznych (PCB) -antropogenicznego źródła metali szlachetnych Agnieszka Frączek, Agata Brzezińska, Aleksandra Chłoń

Bioługowanie 

 

GRANTY REKTORSKIE 2016

Bioługowanie metali z odpadów elektronicznych z wykorzystaniem biomasy mikroorganizmów Grabowski Roland, Skuza Wojciech, Ryszka Bartłomiej, Cywka Paulina, Januszek Piotr Pawlikowski Sebastian, Krzynówek Edyta, Tobiczyk Kornel

Wniosek