Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła

Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła Niebieskie Źródła to rezerwat przyrody nieożywionej o wyjątkowych walorach krajobrazowych w skali europejskiej. Położony jest na obrzeżach Tomaszowa Mazowieckiego (województwo łódzkie), po jego południowo-wschodniej stronie, w dolinie rzeki Pilicy. Rezerwat obejmuje wywierzyska krasowe, które są jednym z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryskująca woda przybiera niebiesko-błękitno-zieloną barwę.

Wyjątkowa barwa wody Niebieskich Źródeł jest zjawiskiem o charakterze optycznym. Czysta woda z wapiennych źródeł pochłania promienie czerwone, przepuszcza zaś odbite od dna fale niebieskie i zielone, które można obserwować. Barwa wody zależy od pory dnia oraz pogody. Rezerwat to nie tylko wywierzyska krasowe, ale także awifauna i flora.

Widok na Wyspę Kacząt oraz na pływające wzdłuż niej kaczki. Ptaki wydają się być niezainteresowane światem człowieka. Dzięki temu to miejsce ma wyjątkowy charakter.

W Rezerwacie spotkać można ptaki wodne, w tym kaczki, łabędzie. Las olchowy otaczający to miejsce stanowi naturalną ostoję tych dzikich ptaków.

Panująca tutaj cisza i spokój wprowadza w stan odprężenia. Spacer po ścieżkach w Niebieskich Źródłach pomaga odnaleźć harmonię. Naturalne, niezniszczone przez człowieka tereny wodne wraz z ich fauną i florą – właśnie to można tutaj znaleźć.

W Rezerwacie znajduje się ścieżka dydaktyczna. Na każdym jej przystanku ustawiona jest tablica informacyjna, z której można dowiedzieć się w jaki sposób działają źródła. Dzięki temu odwiedzając Niebieskie Źródła, można nie tylko je podziwiać, ale również zrozumieć zachodzące tutaj zjawiska. Przez takie podejście odwiedzając Rezerwat można mówić o geoturystyce.

Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła to wyjątkowy obiekt geoturystyczny w skali Europejskiej, warty odwiedzenia. Obiekt znajduje się na polskiej liście Geosites. Jego opis w języku angielskim znajduje się pod tym linkiem: http://www.iop.krakow.pl/geosites/home/single/171.

Autor: Szymon Bolek