Wyjazd do Kamieniołomu Kozy

W sobotę (11.04.2015) odbył się wyjazd terenowy do kamieniołomu w Kozach w celu zapoznania się z terenem kamieniołomu, jak również z charakterem miejscowości. W wyjeździe udział brało 9 członków Koła.

Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Pałacu Czeczów, który znajduje się w centrum Gminy Kozy. Podczas zwiedzania działającej tam Izby Historycznej członkowie zapoznali się z historią gminy, kulturą i tradycjami mieszkańców. Ponadto przytoczona została historia eksploatacji kamieniołomu.

Po wizycie w Pałacu Czeczów, Kołowicze udali się do kamieniołomu, który znajduje się w południowej części Gminy Kozy na stoku góry Hrobaczej Łąki (Beskid Mały). Na miejscu zapoznali się z morfologią i geologią terenu kamieniołomu. Rozpoznano większość form i struktur geologicznych, charakteryzujących piaskowce warstw lgockich kamieniołomu w Kozach.

Ponadto zwrócono uwagę na procesy sukcesji na danym terenie, gatunki chronione roślin i zwierząt, jak również na problemy związane z osuwaniem się terenu hałd i obsypywaniem ścian kamieniołomu.

Autor: Agnieszka Handzlik

GALERIA ZDJĘĆ