Projekty

Quadrokopter sterowany sygnałami biomedycznymi z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Osoba odpowiedzialna: Marek Wodziński

W ramach projektu opracowywane jest sterowanie quadrokopterem AR Drone 2.0 firmy Parrot za pomocą sygnałów biomedycznych (EMG, EOG, EEG). System projektowany jest na platformie myRIO, korzystając z systemu czasu rzeczywistego oraz układu FPGA. Poszczególne akcje będą rozpoznawane są, przy użyciu odpowiednich algorytmów uczących.

 

Laserowy przyrząd do testowania systemów detekcyjnych wykorzystujących detektory krzemowe

Osoba odpowiedzialna: Weronika Zubrzycka

 W ramach projektu opracowano efektywny laserowy system do testowania systemów detekcyjnych pozwalający na automatyzację procesu testowania zachowując niewielki koszt. W projekcie wykorzystano laser i głowicę optyczną z nagrywarki CD/DVD oraz dedykowaną płytkę PCB z zaprojektowanymi sterownikami. Oprogramowanie w LabVIEW umożliwia kontrolę pacy sterowników, a generowanie krótkich impulsów lasera zrealizowano za pomocą układu FPGA.

 

Monte Carlo

Osoba odpowiedzialna: Marek Wodziński

Celem projektu jest budowa uniwersalnej platformy sprzętowej wykorzystującej układ FPGA w połączeniu z mikroprocesorem do wykonywania obliczeń w symulacjach Monte Carlo, a także wykorzystanie stworzonego systemu do przeprowadzenia przykładowych symulacji stosowanych w procesie projektowania dedykowanych układów scalonych do rejestracji promieniowania X. Zbudowany został model zderzeń cząstek z detektorem, co pozwoliło na weryfikację poprawności działania nowych rozwiązań zanim zostaną one wykorzystane w kosztownym i czasochłonnym procesie projektowania i produkcji nowoczesnych układów scalonych. Zastosowanie do obliczeń reprogramowalnego układu FPGA pozwoliło na około 1000 krotne przyspieszenie trwających nawet tydzień symulacji, co umożliwiło znaczne skrócenie czasu otrzymania wyników.

Zaprezentowany projekt stanowi praktyczne rozwiązanie, które może zostać wykorzystane w nowych badaniach, a także usprawnić symulacje Monte Carlo, które są już zaimplementowane, ale ich czas wykonania jest zbyt długi. Uniwersalne podejście do problemu pozwoli na łatwe dostosowanie rozwiązania do różnorodnych zagadnień symulacyjnych, w których stosowane są metody Monte Carlo.

 

Helikopter sterowany ruchami gałek ocznych

Osoba odpowiedzialna: Weronika Zubrzycka

Projekt zakłada kontrolę ruchu zdalnie sterowanego helikoptera przy pomocy systemu wykorzystującego śledzenie ruchów gałek ocznych. Akwizycja sygnałów okoruchowych zrealizowana zostanie przy pomocy elektrod, komunikacja z helikopterem przy pomocy Arduino oraz diody IR. Przetworzenie ruchów gałek ocznych na sterowanie statkiem latającym umożliwia aplikacja, która zostanie zaimplementowana w środowisku LabVIEW. Realizacja projektu polega na: dobraniu systemu umożliwiającego śledzenie ruchów gałek ocznych, zaimplementowaniu algorytmów przetwarzających sygnał z urządzenia okulograficznego oraz stworzeniu aplikacji realizującej algorytmy sterowania urządzeniem zdalnym (helikopterem).