VI Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT

6 listopada 2021 roku przedstawiciele Koła Naukowego Geoturstyka – Agata Rożek i Karolina Wiewiórska wraz z absolwentkami koła Anną Szreter i Agnieszką Handzlik wzięły udział w VI Forum Geo-Produktu w Geoparku „Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Program był podzielony na dwie części:

Pierwsza część to część terenowa wraz z obiadem w plenerze w Miejscowości Czaple w Wiosce Piasku i Kamienia.

Wioska Piasku i Kamienia jest to wieś tematyczna nagrodzona tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej w 2015 roku. Oferta turystyczna i edukacyjna miejscowości budowana jest przez lokalnych mieszkańców i oparta jest na lokalnym dziedzictwie geologicznym.

Podczas wizyty w Czaplach poruszane były zagadnienia takie jak:

  • Tereny pogórnicze i ich przekształcenie na obiekty geoturystyczne – problemy ich zagospodarowania i utrzymania na cele turystyczne
  • Interpretacja dziedzictwa geologicznego z zachowaniem poprawności naukowej z jednoczesnym zaciekawieniem odbiorcy
  • Rola lokalnych mieszkańców i partnerstw między instytucjami w zagospodarowaniu geoturystycznym. Partnerstwo między Państwowym Instytutem Geologicznym, a społecznością lokalną w zakresie tworzenia oferty geoturystycznej.
fot. Agata Rożek
fot. Agata Rożek
fot. Karolina Wiewiórska
fot. Karolina Wiewiórska

Drugą częścią była część konferencyjna, która odbyła się w jednej z sal w Zamku Grodziec, w formie dyskusyjno-warsztatowej.

Absolwentka Koła Anna Szreter przedstawiła, wraz z przedstawicielkami Koła Naukowego Geoturystyka Agatą Rożek i Karoliną Wiewiórską, dwie prezentacje w czwartym bloku tematycznym, a mianowicie:

  1. Przewodnik Geoturystyczny po Dolinie Racławki, cz.1-3. Jako ksiażka mająca na celu zaangażowanie i zaktywizowanie odbiorcy poprzez doświadczenia, porównania, obserwacje w terenie, ciekawostki i ilustracje procesów geologicznych.
  2. Geociacho, jako niesztampowa metoda przedstawiania geologicznych obiektów, form i procesów, pozwalająca uruchomić kreatywność i wykorzystać w geoturystyce hobby pozornie z nią niezwiązane.

Na konferencji również wystąpiła absolwentka Koła – Agnieszka Handzlik, która przedstawiła

  1. Szerzenie geologii na Instagramie i warsztaty w terenie dla młodzieży, jako sposoby docierania do uczniów klas licealnych z wiedzą na temat geoturystyki.
  2. Spójna identyfikacja graficzna na przykładzie pamiątki z Kóz w postaci „Kamienia z Kóz” , czyli piaskowca z informacją geoturystycznną w postaci zawieszki w jednolitej szacie graficznej z pozostałymi gminnymi gadżetami oraz ogólnodostępnych koszulek dla biegaczy z atrakcyjnym zdjęciem kamieniołomu (terenu gdzie najczęściej trenują biegacze). Koszulki pozwalają mieszkańcom utożsamiać się ze swoją miejscowością poprzez przywiązanie do atrakcji geoturystycznej.

 

fot. Agata Rożek
fot. Agata Rożek

Po kolacji dla chętnych została przygotowana atrakcja zwiedzania nocnego Zamku Grodziec wraz z przewodnikiem.

 

fot. Karolina Wiewiórska
fot. Karolina Wiewiórska
fot. Karolina Wiewiórska
fot. Karolina Wiewiórska

Autor tekstu: Karolina Wiewiórska