61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego 2020

Coroczną tradycją kół naukowych Pionu Górniczego jest udział w Konferencji Barbórkowej. Koło Naukowe Geoturystyka nieprzerwanie od kilku lat bierze w niej czynny udział. Tegoroczne obchody, pomimo utrudnienia jakim była pandemia COVID-19, odbyły się 3 grudnia 2020 roku.

Tegoroczną sekcję II, tym razem pod nazwą Geologia i Geoturystyka, tworzyło 6 referatów przygotowanych przez studentów i studentki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Koło Naukowe Geoturystyka reprezentowała nowa członkini – Julia Rokita. Pozostałe referaty zaprezentowali przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Geologów, Koła Naukowego Kiwon i Koła Naukowego Kartografii Geologicznej i Komputerowej AZYMUT.

Nad poprawnym przebiegiem konferencji czuwali prowadzący – Justyna Hałabuza oraz Radosław Mróz. Sekcję oficjalnie otworzył Prodziekan dr hab. inż. Adam Postawa, który życzył wszystkim uczestnikom powodzenia.

Obrady rozpoczął referat, w którym przedstawiona została interaktywna baza danych i jej praktyczne wykorzystanie na przykładzie złóż ropy naftowej. Po wprowadzeniu słuchaczy w klimat złóż wysłuchaliśmy referatu dotyczącego cynku w hydrotermalnych dolomitach z obszaru Selac (Strefa Vardar, Kosovo) wniosków płynących z jego obecności i postaci występowania. Geoturystyczna podróż podczas konferencji zawiodła nas do Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie poznaliśmy przykre konsekwencje zaśmiecania środowiska oraz kilka sposobów dzięki którym takim zjawiskom można skutecznie zapobiegać.

barborka-2020-01
Prezentacja Julii Rokity, jedynej reprezentantki KN Geoturystyka w trakcie tegorocznej sesji

Niedługo potem wróciliśmy to Trepcy, by z geochemicznej perspektywy przyjrzeć się akcesorycznym spinelom z występujących tam listwenitów. Kolejny referat, jak się okazało zwycięski, stanowił weryfikację dokładności pomiarów parametrów zalegania, których można dokonać za pomocą aplikacji mobilnych typu “Kompas Geologiczny”. Tego typu aplikacje coraz częściej zastępują studentom w terenie tradycyjne kompasy i jak się okazuje – całkiem dobrze sobie z tym radzą! Spotkanie zakończył trzeci już referat z Trepcy, a konkretnie lokalizacji Maziq oraz Melenica, tym razem skupiający się na badaniach mineralogicznych listwenitów.

Uczestnicy tegorocznej konferencji. Na zdjęciu: Piotr Strzeboński (PS), Justyna Hałabuza (JK) i Radosław Mróz (RM) - prowadzący sesję, Karolina Lizoń (KL) - laureatka III miejsca, Jaroslav Prsek (JP) - opiekun SKNG i - członek komisji, Szczepan Bal (SB) - członek komisji, Jakub Mach (JM ?), Dominika Zarzycka (DZ) - laureatka II miejsca, Aleksander Pyzik (AP) - laureat I miejsca, Konrad Kluza (KK) - laureat II miejsca, Krzysztof Starzec (KS), Marek Łodziński (MŁ) - członek komisji, Piotr Olchowy (PO) - członek komisji, Adam Tomczak (AT ?), Adam Fheed (AF) - członek komisji, Aleksandra Chrzan (AC), Patryk Bladusiak (PB ?) i inni.
Uczestnicy tegorocznej konferencji. Na zdjęciu: Piotr Strzeboński (PS), Justyna Hałabuza (JK) i Radosław Mróz (RM) – prowadzący sesję, Karolina Lizoń (KL) – laureatka III miejsca, Jaroslav Prsek (JP) – opiekun SKNG i – członek komisji, Szczepan Bal (SB) – członek komisji, Jakub Mach (JM ?), Dominika Zarzycka (DZ) – laureatka II miejsca, Aleksander Pyzik (AP) – laureat I miejsca, Konrad Kluza (KK) – laureat II miejsca, Krzysztof Starzec (KS), Marek Łodziński (MŁ) – członek komisji, Piotr Olchowy (PO) – członek komisji, Adam Tomczak (AT ?), Adam Fheed (AF) – członek komisji, Aleksandra Chrzan (AC), Patryk Bladusiak (PB ?) i inni.

Tegoroczna konferencja była bardzo wyrównana pod względem poziomu referatów. O drugim i trzecim miejscu musiało zadecydować jury, ponieważ miejsca te uzyskały taką samą ilość punktów!

W skład Komisji weszli:
dr inż. Marek Łodziński
dr inż. Piotr Olchowy
dr inż. Adam Fheed
mgr inż. Szczepan Bal
dr hab. Jaroslav Prsek

Laureatami sekcji II Geologia i Geoturystyka, 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH zostali:
 Aleksander Pyzik i Tomasz Pachół (KN AZYMUT)
Konrad Kluza i Dominika Zarzycka (SKNG)
 Karolina Lizoń i Adam Tomczak (SKNG)

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Lista referatów wygłoszonych w ramach Sekcji II – Geologia i Geoturystyka:
1 Weronika Binkowska, Jakub Mach,
Patryk Bladusiak
Interaktywna baza danych i jej praktyczne wykorzystanie na przykładzie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
2 Konrad Kluza,
Dominika Zarzycka
Cynk w hydrotermalnych dolomitach obszaru Selac (strefa Vardar, Kosovo): dowód na zmiany supergeniczne, czy też hipogeniczną działalność hydrotermalną
3 Julia Rokita Turystyka a ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym
4 Karolina Lizoń,
Adam Tomczak
Studium geochemiczne akcesorycznych spineli z listwenitów z pasa mineralnego Trepcy, strefa Vardar, Kosowo
5 Aleksander Pyzik,
Tomasz Pachół
Weryfikacja dokładności pomiarów parametrów zalegania powierzchni geologicznych pomierzonych z zastosowaniem aplikacji mobilnych na smartfony typu kompas geologiczny
6 Aleksandra Chrzan Badania mineralogiczne listwenitów z pasa mineralogicznego Trepcy (strefa Vardar, Kosowo) na przykładzie lokalizacji Mazhiq oraz Melenica
Program obrad sesji w oficjalnym wydaniu
Program obrad sesji w oficjalnym wydaniu

Tekst: Karolina Wiewiórska

GALERIA ZDJĘĆ