Konferencja w Bartkowej 2019

W dniach 25-27.10.2019 odbyła się XXIV Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH w Bartkowej. Celem dorocznych konferencji jest między innymi podsumowanie grantów rektorskich realizowanych przez Koła Naukowe AGH, a także integracja członków kół, wymiana doświadczeń, poglądów oraz możliwość nawiązania współpracy pomiędzy nimi.

Geoturystyka również miała szansę zaprezentować się na tegorocznej Konferencji, a wszystko za sprawą zrealizowanego Grantu Rektorskiego 2019, którego owocem było wydanie II części Przewodnika Geoturystycznego po Dolinie Racławki. Reprezentantką koła była Katarzyna Wierzba, która przybliżyła słuchaczom ideę Przewodnika Geoturystycznego, proces jego powstania i przygotowania przez członków Koła. Projekt przewodnika został dobrze przyjęty przez zgromadzonych gości co zaowocowało dyskusją na jego temat.

Bartkowa-2019-02
Prezentacja Przewodnika – owocu rocznej pracy Kolistów

Koło Naukowe Geoturystyka realizuje projekt, którego skutkiem będzie powstanie przewodnika geoturystycznego po wszystkich trzech ścieżkach dydaktycznych w Dolinie Racławki. Pierwsza część przewodnika zrealizowana została w 2018 roku i opisuje ścieżkę niebieską. Ostatnia, czerwona ścieżka jest tematem III części przewodnika, nad którego projektem członkowie Koła pracują w 2020 roku.

Autor: Katarzyna Wierzba
Zdjęcia: Elżbieta Gałka

Galeria Zdjęć

Prezentacja przedstawiona na konferencji (autorzy: Katarzyna Wierzba i Szymon Bolek)

Bartkowa-2019-03 Bartkowa-2019-04
Bartkowa-2019-06 Bartkowa-2019-07 Bartkowa-2019-08
Bartkowa-2019-09 Bartkowa-2019-10 Bartkowa-2019-11