Grant rektora – stanowisko

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego pozwalającego na automatyzację procesu pozyskiwania zgładu wydrukowanej próbki oraz rejestracji zdjęcia zgładu, które następnie zostanie przeanalizowane z zastosowaniem algorytmów analizy obrazu. W literaturze przedmiotu wpływ mezostruktury wydrukowanych elementów jest dobrze rozpoznanym czynnikiem mającym wpływ na wytrzymałość elementu. Proponowane badania, możliwe do przeprowadzenia na projektowanym stanowisku, są innowacyjnym podejściem do tematu.