Grant Rektora – manipulator

Ze względu na zakres projektu jego zadania podzielono na dwie kategorie: 1. Opracowanie i implementacja algorytmu genetycznego wyznaczającego suboptymalną konfigurację kinematyczną robota antropomorficznego przeznaczonego do druku nieplanarnego; 2. Zaprojektowanie i wykonanie manipulatora antropomorficznego. Obecnie zespół skupia się na implementacji algorytmu detekcji kolizji pomiędzy wydrukiem a robotem, którego wynik będzie składową funkcji oceny algorytmu genetycznego.