Poznaj nasz zespół

Jesteśmy grupą studentów, która postanowiła w swoim czasie wolnym postawić na rozwój praktycznych umiejętności. Szybkie prototypowanie przeżywa aktualnie dynamiczny rozwój i pozwala na wykonywanie własnych autorskich projektów tanio i szybko. Na tym jednak nasza działalność się nie kończy… Staramy się aktywnie uczestniczyć w rozwoju technologii przyrostowych, poznając granice poszczególnych metod oraz realizując projekty konstrukcyjne, które te granice pozwolą przesunąć – przynajmniej taką mamy nadzieję .

Nasza historia

 

Pierwsze spotkanie odbyło się w grudniu 2019 roku.

 Zebraliśmy grupę osób zainteresowanych utworzeniem koła naukowego powiązanego z metodami szybkiego prototypowania.

 

Niestety zaskoczyła nas pandemia, więc zostaliśmy zmuszeni przenieść działania do internetu. Do końca 2020 roku organizowaliśmy cykliczne spotkania na platformie Teams w formie prelekcji związanych z szeroko pojętym projektowaniem oraz prototypowaniem. W tym czasie położyliśmy nacisk na pracę indywidualną, co zaowocowało trzema pracami magisterskimi, czterema pracami inżynierskimi oraz trzema artykułami naukowymi. Dwie prace dyplomowe dostały wyróżnienie podczas Konferencji Studenckich Kół Naukowych.

Więcej zrealizowanych przez nas projektów tutaj.

Rok 2021 to czas wzmożonej organizacji. Uzyskaliśmy finansowanie dwóch projektów w ramach Grantu Rektora, przeprowadziliśmy rekrutację nowych członków, powstał również zespół ds. marketingu. Mimo, że nasze działania w większości przeprowadzamy zdalnie, stworzyliśmy przestrzeń do pracy zespołowej. Pracujemy nad otrzymanymi grantami, piszemy kolejne wnioski, modelujemy, projektujemy, drukujemy i wyczekujemy momentu powrotu do sal akademickich.

Jesteśmy młodym Kołem i nasza historia jest stosunkowa krótka, a więc to jest idealny moment, aby do nas dołączyć i wspólnie wypełnić kolejne akapity historii Koła Naukowego AGH Rapid Prototyping!

Zarząd Koła

Jakub Bryła 
Prezes Koła

Paweł Miciński
W-ce prezes Koła

Krzysztof Więcek
W-ce prezes Koła

dr hab. inż. Adam Martowicz, prof. AGH
Opiekun Koła