Licznik odwiedzin: 21564
Serwis przeznaczony grze Goodgame Empire
strona główna, jednostki, galeria jednostek, budynki, misje (w budowie), badania, wydarzenia, wyposażenie, rozbudowa sojuszu (w budowie)
kalkulatory: optymalizator strat, kalkulator produkcji


Serwis o grze Empire jest zawieszonyZ dniem 31 grudnia 2015 roku serwis zostaje zamknięty.


Optymalizator strat w grze Empire

Mój e-mail (w razie potrzeby kontaktu):
W celu dodatkowych informacji zobacz plik pomocy
Hasło:
Dobre hasło: zwykly

Plik pomocyWstęp
Przedstawiam optymalizator strat gry GoodGameStudio Empire.
Powstał on na bazie wielu doświadczeń i pracy wielu graczy,
a arkusz wykonali gracze: (anonimowy) i Einstein13.
Są oni honorowymi członkami sojuszu Zakon Paladynów (świat Polski 1).
Optymalizator ten liczy straty dla różnych pozycji wojska na murach
i podaje najbardziej optymalne ustawienie wojsk.

W razie usterki
Wprawdzie program został wielokrotnie przebadany pod kątem błędów,
ale wciąż może jakiś istnieć. Dlatego w razie odnalezienia jakiegokolwiek,
proszę o kontakt: kalkulator_empire@tlen.pl. Pozwoli to w przyszłości na dokładniejsze wyniki.

Opcje dodawania danych do obliczeń
Program zawiera trzy podstawowe formularze, które po uzupełnieniu są użyte do obliczeń:
I. Formularz pełny, zawierający wszystkie możliwości bitew
II. Formularz zwykły, zawierający większość możliwości bitew
III. Formularz ograniczony, zawierający minimum możliwości bitew
Dostęp do ograniocznego formularza jest pod hasłem forma3 -
-można za darmo wypróbować działanie optymalizatora.
Każdy z formularzy kończy się obliczeniami oraz wynikiem tychże obliczeń.
Dodatkowo, obliczenia po uzupełnieniu pełnego formularza są opatrzone szerokim opisem wyników.

Opcje podstawowe
W przypadku pierwszego użycia formularza pełnego, lub użycia formularza zwykłego lub ograniczonego,
Przyjmowane są następujące domyślne ustawienia:
I. Trzeci poziom muru
II. Trzeci poziom bramy
III. Fosa zbudowana za surowce
IV. 200 miejsc na murze
V. 160 uzbrojonych mieszkańców


O pełnym formularzu

Utrzymywanie danych
Po wpisaniu danych do formularza, dane są domyślnie utrzymywane.
Znaczy to jedynie tyle, że po obliczeniach, pozostają one wpisane tam, gdzie były.
Można tę opcję wyłączyć, zmieniając opcję "Dane:" na "Kasuj".
W takiej sytuacji, formularz będzie resetowany po każdorazowym akceptowaniu danych.

Inteligentna korekta wartości
Jest to opcja "w przygotowaniu".
Będzie ona rozwinięta w przypadku dużego zainteresowania optymalizatora strat.
Polegać będzie ona na analizie podanych przez użytkownika wartości:
Poziomu gracza atakowanego, możliwej ilości fal ataku oraz ilości wojsk atakujących.
Analiza będzie obejmowała podany poziom ufności (domyślnie 33%)
i będzie ona wprowadzała zmiany do podawanych wartości atakowanego wojska.
Podawany wynik optymalizacji ustawienia będzie przez to dużo dokładniejszy.

Wyświetlanie wyniku
Wynik wyświetlany jest w postaci jednej tabeli,
zawierającej podstawowe dane (wykorzystane we wszystkich obliczeniach),
oraz dane najlepszego ustawienia wojska na fragmentach muru.
Druga tabela zawiera informacje dotyczące wszystkich poszukiwań optimum,
również te dane, nie będące brane pod uwagę przy poszukiwaniu optymalnego rozwiązania.
Pozycja Wartość zawiera liczbę ujemną dla wygranej obrońcy i dodatnią dla wygranej atakującego.
Wielkość ta, im mniejsza, tym lepsza sytuacja dla obrońcy.
Jest to tak na prawdę połączenie strat atakującego, oraz obrońcy.


Dla dociekliwych

Niedokładności obliczeń
Wynik bitwy można wyliczyć w sposób ścisły.
Znając konkretne fale ataku oraz wojsko znajdujące się na murach,
można dokładnie powiedzieć, ile wojska przeżyje atak i która strona wygra bitwę.
Jednak dokładne obliczenia są niemal niemożliwe przy znajomości tylko tego,
co widać w grze, w oknie ataku (po stronie obrońcy).
Niedokładne dane wejściowe oraz brak danych dotyczących fal ataku,
powodują, że jakiekolwiek obliczenia są tylko przybliżeniem.
Jednak to przybliżenie pozwala na oszacowanie ustawienia
i w wielu przypadkach, ratuje setki wojowników.

Sposób wyliczenia optimum
Ze względu na skończony czas obliczeń, należało stworzyć program,
który działa szybko, sprawnie i daje dobre wyniki.
Przyjęte założenia musiały spełniać podstawową logikę działania.
Na początku program dopasowuje maszyny obronne do maszyn atakujących.
Ten etap jest niezależny od tego, czy maszyny będą później wykorzystane, czy też nie.
Następnie, gdy posiadamy maszyny, możemy umieścić wojsko na fragmentach muru
i starać się zoptymalizować procentowy jego skład (walczących wręcz lub na dystans).
Ten rozkład jest dla wojska przydzielonego w 100% na jednej flance.
Ostateczne program znajduje optimum ustawień wojsk na poszczególnych fragmentach muru.
Pierwszy etap jest wyliczony dokładnie- sprawdzone są wszystkie możliwości,
przy założeniu, że mur posiada 3 wolne pola do obsadzenia, a brama 2.
Drugi i trzeci etap jest już znajdywaniem minimum lokalnego w sposób numeryczny,
z dokładnością do jednego procenta ustawienia.
Wynik drugiej części obliczeń, przez swoją monotoniczną charakterystykę, jest ścisły.
Jednak trzecia część jest już obarczona pewnymi błędami.
Dzieje się tak, ponieważ skończony czas obliczeń nie pozwala sprawdzić całej przestrzeni wyników,
oraz nieliniowego charakteru problemu.
Dla zobrazowania tego, można sobie wyobrazić zwykłe, wyboiste podwórko.
My szukamy najniższego jego punktu. Możemy więc zobaczyć, jak zachowuje się woda:
zawsze płynie w dół. Jednak, jeśli wylejemy ją w dowolnym punkcie,
może się zebrać nie w najniższym punkcie, ale gdzieś indziej, tworząc kałużę.
Podobnie program: szukając minimum globalnego może trafić na minimum lokalne,
i wtedy określić się, że jest w minimum globalnym.
Jest to stantardowy problem obliczeń numerycznych o skończonym czasie obliczeniowym.


FAQ- często zadawane pytania

W jaki sposób dostać się do formularzy?
Należy w polu "hasło" wpisać przyznane hasło przez administratora.
Każdy chętny, który zgłosi się drogą e-mailową z administratorem (kontakt)
może otrzymać dostęp do któregoś z formularzy.
Pierwotnie przyznawane jest hasło do zwykłego formularza.
Przyznanie hasła do pełnego formularza związane jest z
wpłaceniem co najmniej 250 rubinów na rzecz sojuszu Zakon Paladynów
lub wykonaniem jakiejś pracy rozwijającej serwis o grze Empire.
Pełne zgłoszenie powinno zawierać:
1. Nick gracza
2. Nazwę sojuszu, w którym się znajduje
3. Świat, na którym się gra
4. Proponowane hasło dostępu
Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane osobno.

W jaki sposób wpłacić rubiny
na rzecz sojuszu Zakon Paladynów?

Najprostsza droga to kontakt z dyplomatą sojuszu,
który jest odpowiedzialny za rekrutację do sojuszu.
Należy tej osobie przekazać, że chce się wpłacić rubiny.
Oczywiście należy dodać w jakim celu (uzyskanie dostępu do optymalizatora).
Bez większych problemów powinno się dać wejść
i wpłacić w odpowiednim okienku odpowiednią kwotę.
Należy wykonać zrzut ekranu potwierdzający wpłatę,
oraz przesłać otrzymany plik graficzny na maila administracji.
Poprawnie wykonana procedura kończy się pozytywnym rozpatrzeniem sprawy.