Laboratorium Podstaw Robotyki AiR III rok

semestr zimowy 2019/2020

Kolokwium poprawkowe z Laboratorium Podstaw Robotyki:

23.01.2020 (czwartek) godz. 1000, sala 14, C-3, parter

 

Harmonogram zajęć:

data zajęć

ZESPÓŁ

poniedz.

wtorek

środa

zespół 1

zespół 2

zespół 3

zespół 4

07.10.2019

08.10.2019

09.10.2019

Omówienie regulaminu, zasad zaliczenia i programu zajęć

21.10.2019

15.10.2019

16.10.2019

Serwomechanizm liniowy i nieliniowy- symulacja

28.10.2019

22.10.2019

23.10.2019

Robot typu SCARA- symulacja

04.11.2019

29.10.2019

06.11.2019

dSpace- wprowadzenie

18.11.2019

05.11.2019

13.11.2019

Silniki

Khepera

PR-02

FANUC

25.11.2019

12.11.2019

20.11.2019

Scara dSpace

Silniki

Khepera

PR-02

02.12.2019

19.11.2019

27.11.2019

Epson

Scara dSpace

Silniki

Khepera

09.12.2019

26.11.2019

04.11.2019

FANUC

Epson

Scara dSpace

Silniki

16.12.2019

03.12.2019

11.12.2019

PR-02

FANUC

Epson

Scara dSpace

07.01.20201)

10.12.2019

18.12.2019

Khepera

PR-02

FANUC

Epson

14 stycznia 2020 (wtorek)

sala 121, B-1

kolokwium zaliczeniowe

godz. 1445 : osoby uczęszczające na laboratoria w poniedziałki

godz. 1530 : osoby uczęszczające na laboratoria we wtorki i w środy

23.01.2020 (czwartek) godz. 1000, sala 14, C-3, parter

kolokwium poprawkowe

 

1)zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 13/2019 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

w dniu  7 stycznia  2020 r.  (wtorek)  zajęcia  odbywają  się  według  harmonogramu  zajęć ustalonego dla poniedziałku

Instrukcje do ćwiczeń do pobrania:

Serwo

modelowanie i symulacja serwomechanizmu

Scara_sym

symulacja robota płaskiego typu SCARA

Khepera

laboratoryjny robot mobilny Khepera II

PR02

programowanie robota pneumatycznego PR02

Silniki

prototypowanie serwomechanizmu dla zespołu napędowego

Scara_dSp

prototypowanie sterownika dla robota SCARA z wykorzystaniem środowiska dSpace.

FANUC

programowanie robota przemysłowego FANUC

Epson

programowanie robota typu SCARA firmy EPSON

Kontakt:

dr inż. Maciej Garbacz

paw. C-3, pokój nr 5

adres do przesyłania sprawozdań: mgarbacz(małpa)student.agh.edu.pl

kontakt w innych sprawach: mgarbacz(małpa)agh.edu.pl