Laboratorium z przedmiotu „Podstaw Robotyki z Kinematyką” AiR II rok

semestr letni 2020/2021

Uwaga! Decyzją Dziekana Wydziału EAIIB w dniach zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w dniach 27.03-11.04.2021

W związku z powyższym został zaktualizowany harmonogram zajęć!

 

Osoby biorące udział w laboratorium zobowiązane są do noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz rękawic!

Pracujemy w zespołach 2-osobowych; 1. osoba stacjonarnie w laboratorium, 2. osoba zdalnie

Osoby uczestniczące w zajęciach stacjonarnych proszone są o przyniesienie słuchawek.

 

Harmonogram zajęć:

 

data zajęć

ZESPÓŁ

poniedz.

wtorek

środa

zespół A

zespół B

zespół C

zespół D

zespół E

zespół F

08.03.2021

09.03.2021

10.03.2021

zajęcia organizacyjne: omówienie programu laboratorium, regulaminu i zasad bezpieczeństwa

15.03.2021

16.03.2021

17.03.2021

modelowanie i symulacja serwomechanizmu – zajęcia on-line

22.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

wprowadzenie do systemu dSpace – zajęcia on-line

12.04.2021

13.04.2021

14.04.2021

Silniki

-

Khepera

Epson

FANUC

Scara dSpace

19.04.2021

20.04.2021

21.04.2021

Scara dSpace

Silniki

-

Khepera

Epson

FANUC

26.04.2021

27.04.2021

28.04.2021

FANUC

Scara dSpace

Silniki

-

Khepera

Epson

10.05.2021

04.05.2021

05.05.2021

Epson

FANUC

Scara dSpace

Silniki

-

Khepera

17.05.2021

11.05.2021

12.05.2021

Khepera

Epson

FANUC

Scara dSpace

Silniki

-

24.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

-

Khepera

Epson

FANUC

Scara dSpace

Silniki

31.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

robot pneumatyczny PR-02 – zajęcia pokazowe on-line

termin do uzgodnienia

kolokwium zaliczeniowe – on-line

07.06.2021

01.06.2021

02.06.2021

odrabianie zaległych ćwiczeń

14.06.2021

08.06.2021

09.06.2021

 

Instrukcje do ćwiczeń do pobrania:

Silniki

prototypowanie serwomechanizmu dla zespołu napędowego

Scara_dSp

prototypowanie sterownika dla robota SCARA z wykorzystaniem środowiska dSpace.

FANUC

programowanie robota przemysłowego FANUC

Epson

programowanie robota typu SCARA firmy EPSON

Khepera

laboratoryjny robot mobilny Khepera II

Serwo

modelowanie i symulacja serwomechanizmu

Kontakt:

dr inż. Maciej Garbacz

paw. C-3, pokój nr 5

adres do przesyłania sprawozdań: mgarbacz(małpa)student.agh.edu.pl

kontakt w innych sprawach: mgarbacz(małpa)agh.edu.pl