KOŁO NAUKOWE MASZYN ELEKTRYCZNYCH - MAGNESIK

UCZELNIA
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
WYDZIAŁ
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej
KATEDRA
Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
LABORATORIUM
Maszyn Elektrycznych
OPIEKUN KOŁA
dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. nz. AGH
B1, Ip., pok.106, tel. wew. 28-98
E-mail: wjaz@agh.edu.pl
ZARZĄD
Przewodniczący - Konrad Kulig
E-mail: mailto:konradk111@interia.pl

REALIZOWANA TEMATYKA

 • analiza obliczeniowa oraz pomiarowa własności układów elektrycznych oraz systemów elektromechanicznych (stany ustalone, dynamiczne, symetria, niesymetria zewnętrna i wewnętrzna),
 • modele obwodowe oraz polowe maszyn i układów elektrycznych,
 • identyfikacja modeli maszyn i układów elektrycznych,
 • optymalizacja konstrukcji maszyn i układów elektrycznych,
 • układy mikroprocesorowe w zastosowaniach do sterowania silników elektrycznych,
 • pomiary i analiza harmoniczna prądów i napięć w układach zasilania przekształtnikowego
FORMY DZIAŁALNOŚCI
 • zebrania naukowe,
 • prace pomiarowe w laboratorium,
 • obliczenia z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania,
 • udział w studenckim ruchu naukowym (Studenckie Sesje Naukowe),
 • wycieczki do zakładów pracy,

      autor: Bień Magdalena, 2001
aktualizacja: Wiesław Jażdżyński      
O kole Sesje Naukowe Informacje Ciekawostki