Czym jest Geosfera ?


Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne „Geosfera” są cykliczną Konferencją zrzeszającą studentów geofizyki, geologii i innych kierunków związanych z naukami o Ziemi, z najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Warsztaty z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, gdyż stanowią niecodzienną okazje do poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń.


W dniach 14-16 kwietnia 2016 roku na Pomorzu Gdańskim odbędzie się dziewiąta edycja wydarzenia, organizowana przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków „Geofon” Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Studenckiego Koła Geologów Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyka Konferencji oscylująca wokół geofizyki i geologii morza jest podyktowana miejscem, w którym odbywa się „Geosfera 2016”. Po raz pierwszy wyruszamy na północ Polski, aby w ciągu trzech dni zorganizować szereg warsztatów, uczestniczyć w wykładach specjalistów ze środowiska akademickiego i branżowego, poznać geologiczną historię polskiego wybrzeża i co najważniejsze zgromadzić w Gdyni najbardziej utalentowanych studentów nauk o Ziemi w Polsce!

Organizatorzy

W tym roku głównymi organizatorami „Geosfery 2016” są geofizycy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz geolodzy Wydziału Oceanografii i Geografii z Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Róża Bartolewska

  roza.bartolewska@gmail.com

 • Patrycja Such

  such.patrycja@gmail.com

 • Elżbieta Śledź

  elzbieta.sledz.94@gmail.com

 • Joanna Tokarska

  joannatokarska402@gmail.com

Pozostali organizatorzy

 • Kasia Adamczak AGH
 • Maciej Barnaś AGH
 • Wojciech Błachut AGH
 • Małgorzata Drwiła AGH
 • Kasia Gorazda AGH
 • Damian Węgliński AGH
 • Klaudia Kusek UG
 • Konrad Mischke UG
 • Marta Skut AGH
 • Tomasz Kopiejka AGH
 • Anna Kotuła AGH
 • Dominika Kusarek AGH
 • Rafał Milewski AGH
 • Anna Waleczek AGH
 • Magdalena Biernat AGH
 • Alicja Spiżewska UG
 • Weronika Gancarczyk AGH
 • Aneta Młotkowska AGH
 • Olga Nosal AGH
 • Iga Pawelec AGH
 • Agata Przybyło AGH
 • Klaudia Stawiarska AGH
 • Agnieszka Stoch AGH
 • Filip Bielicki UG
 • Aleksandra Mierzejewska UG
Koło Naukowe Geofizyków GEOFON to organizacja studencka skupiająca młodych ludzi pasjonujących się geofizyką. Naszym celem jest poszerzanie swojej wiedzy oraz ciągły rozwój w zakresie obejmującym tematykę naszych studiów. Realizujemy te założenie poprzez uczestnictwo w praktykach badawczych na terenie całej Polski, których wyniki prezentujemy podczas sesji i konferencji naukowych. Ponadto mamy doświadczenie w organizacji wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym: z naszej inicjatywy odbyły się International Geosciences Student Conference (2011), Student Shale Days (2013) oraz pięć edycji Geosfery.
Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku i zrzesza osoby, które pragną poszerzać swoją geologiczną wiedzę. Uczestniczymy w takich przedsięwzięciach jak Bałtycki Festiwal Nauki, Pomorskie Dni Energii, a także prowadzimy lekcje z zakresu geologii dla uczniów lokalnych szkół. Ponadto w ramach swojej działalności organizujemy wyjazdy terenowe na terenie Polski (m.in.: na Dolny Śląsk, kopalnia soli w Kłodawie, kopalnia miedzi w Polkowicach, Wapienno), jak również poza granicami kraju (Bułgaria, Rumunia). Jesteśmy młodym kołem, ale nie brakuje nam zapału i chętnie podejmujemy nowe wyzwania.

Rejestracja


Rejestracja na IX Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne „Geosfera 2016” rozpocznie się 29.02.2016 i zakończy 11.03.2016. Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i przygotowania referatu lub posteru na Konferencję. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy wpisać temat przygotowywanej prezentacji, natomiast abstrakty w języku polskim, zawierające od 150 do 300 słów, prosimy wysyłać na adres geosfera2016@gmail.com do 11.03.2016.

Na każdy referat wygłaszany na tegorocznej Geosferze jest przeznaczone 15 minut. Uczestnicy biorący udział w sesji referatowej lub posterowej mają pierwszeństwo przy zapisach na Konferencję. Niestety, jesteśmy zmuszeni do ograniczenia liczby prezentacji ze względów czasowych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji tematów wystąpień na podstawie nadesłanych abstraktów, kierując się przy wyborze różnorodnością tematów i kreatywnością uczestników.

Wyniki rejestracji zostaną przesłane do przedstawicieli Kół Naukowych, którzy, jak w ubiegłych latach, będą odpowiedzialni za wybór uczestników Warsztatów, na podstawie ich aktywności i zaangażowania w działalność danego Koła. Następnie każdy zakwalifikowany student otrzyma mail’a ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi płatności. Gwarancją uczestnictwa w „Geosferze 2016” jest uiszczenie opłaty konferencyjnej do 22.03.2016. Po tej dacie zostaną przyznawane miejsca osobom z listy rezerwowej.

Rejestracja zakończona

Plan warsztatów


Plan sesji referatowej

Sobota 16 IV 2016

Patronat honorowy

Sponsorzy/partnerzy

Lokalizacja


 • Wydział Oceanografii i Geografii

  Uniwersytet Gdański - sesje referatowe i wykładowe odwiedź strone

 • Ośrodek Turystyczny Warzenko

  miejsce nocelgu sprawdź

Skontaktuj się z nami


Koło Naukowe Geofizyków GEOFON

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków