Konferencja

XI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera 2018 to corocznie organizowana konferencja, w której uczestniczą studenci geofizyki, geologii i nauk pokrewnych z najlepszych polskich uczelni wyższych. Wszystkich uczestników łączy wspólna pasja oraz potrzeba ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy w zakresie nauk o Ziemi. Umożliwiamy im to poprzez organizację specjalistycznych wykładów i warsztatów oraz sesji referatowej i posterowej, podczas której studenci mają możliwość zaprezentowania wyników swoich prac naukowych lub badań.

Aby osiągnąć postawione przez nas cele, warsztaty, które organizujemy podczas konferencji, dotyczą przede wszystkim zagadnień praktycznych, a nie teoretycznych. Pragniemy, aby uczestnicy tegorocznej Geosfery zrealizowali faktyczny projekt badań geofizycznych uwzględniający wszystkie konieczne etapy - od projektowania do interpretacji.

Wymiana doświadczeń realizowana będzie w trakcie studenckich sesji referatowych i posterowych. Studenci, poprzez dzielenie się doświadczeniami i wynikami badań, wzajemnie motywują się do zgłębiania wiedzy geofizycznej.

Aby zapewnić kontakt z biznesem planujemy zorganizować serię warsztatów, na których studenci będą mogli podnieść poziom swoich umiejętności pod okiem specjalistów z branży oraz sesję wykładową, która przybliży uczestnikom obecne realia rynkowe i umożliwi zrozumienie zasad funkcjonowania firm branżowych.

Organizatorzy

Tegoroczna edycja GEOSFERY jest organizowana przez Koło Naukowe Geofizyków GEOFON we współpracy z działającymi przy naszym Kole sekcjami studenckimi międzynarodowych organizacji zrzeszających naukowców i pracowników związanych z branżą poszukiwawczo-wydobywczą - AAPG Student Chapter Kraków, EAGE Student Chapter Cracow oraz SEG Student Chapter Cracow.

Koło Naukowe Geofizyków GEOFON to organizacja studencka skupiająca młodych ludzi pasjonujących się geofizyką. Naszym celem jest poszerzanie swojej wiedzy oraz ciągły rozwój w zakresie obejmującym tematykę naszych studiów. Realizujemy te założenie poprzez uczestnictwo w praktykach badawczych na terenie całej Polski, których wyniki prezentujemy podczas sesji i konferencji naukowych.

Skład osobowy:

Anna Bąk
Email: annabaktwg@gmail.com

Iwona Mika
Email: iwona.mika13@gmail.com

Marek Ziobro
Email: marek.ziobro1@gmail.com

Dariusz Dziubacki
Email: d.dziubacki@gmail.com

Zbigniew Wilczyński
Email: zbigniew.wilczy@gmail.com

Pozostałe osoby:
Michał Wilkosz Gabriela Knaperek Bartosz Pudło Karolina Szczepańczyk Olga Nosal
Piotr Ułasiewicz Cezary Chełkowski Jakub Florek Andrzej Mazur Kasia Adamczak
Patryk Rogocz Michał Prądzyński Mateusz Ostrówka Paulina Leśniewska Klaudia Kubacka
Jan Stach

Prelegenci

Harmonogram

Plan sesji referatowej

10:00 – 10:15 Sebastian Waszkiewicz: Wykorzystanie aplikacji TOC systemu GeoWin do obliczania i interpretacji całkowitej zawartości węgla organicznego w skałach łupkowych basenu bałtyckiego
10:15 – 10:30 Piotr Ułasiewicz, Marek Ziobro: Wykorzystanie metody elektrooporowej do badania stanowiska archeologicznego w Tyńcu
10:30 – 10:45 Andrzej Janiec: Zastosowanie tomografii elektrooporowej, jako uzupełnienie badań kraterów meteorytowych - MORASKO
10:45 – 11:00 Michał Wilkosz: Zastosowanie globalnie optymalizowanego algorytmu inwersji do zwiększenia rozdzielczości profilowań geofizyki otworowej na przykładzie sondy Dual Induction Log
12:00 – 12:15 Dariusz Dziubacki: Badania spektrometryczne Marsa w bliskiej podczerwieni (NIR)
12:15 – 12:30 Zbigniew Wilczyński: Zastosowanie atrybutów sejsmicznych przy interpretacji strukturalnej danych sejsmicznych
12:30 – 12:45 Dominika Adaszek: Testowe badania magnetyczne pod wybraną energetyczną linią przesyłową

Warsztaty

Pomiary terenowe

W tym roku na Geosferze postanowiliśmy rzucić Was na głęboką wodę. Przed wami kilka obszarów badawczych, na których z wybraną metodą geofizyczną będziecie musieli odpowiedzieć na postawione przed wami zadanie geologiczno-inżynierskie.
W Waszych rękach będzie leżało zaprojektowanie, przeprowadzenie, przetwarzanie i interpretacja badań geofizycznych. W tym roku postanowiliśmy również, że przygotujemy warsztaty tak, abyście realnie doświadczyli pracy ze sprzętem więc każda grupa będzie 4-5 osobowa i w takim składzie przeprowadzicie cały survey. Do każdego zespołu przypisany będzie mentor z AGH lub firm i instytucji z nami współpracujących.

Materiały pomocnicze
do pomiarów terenowych
Między miejscowościami Kiczyce i Pierściec znajduje się niegdyś eksploatowana antyforma zbudowana z wapieni. W tym roku będziecie mogli się zmierzyć z zadaniem wyznaczenia jej przebiegu i głębokości zalegania. W ramach pomiarów będziecie mogli zapoznać się z metodą tomografii elektrooporowej, sondowań elektrooporowych, tomografii refrakcyjnej, MASW i konduktometrii. W wykonaniu tego zadania pomogą wam pracownicy Katedry Geofizyki AGH, Państwowego Instytutu Geologicznego, firmy GeoVolt oraz Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych.
W miejscowości Kiczyce przebiega wiele dróg. Używając metody georadarowej z pomocą pracowników Katedry Geofizyki AGH i firmy GPR24.com.pl zbadacie stan ich nawierzchni i poszukacie infrastruktury pod nią przebiegającą.
Kiczyce leżące nad brzegiem Wisły mają też swój wał przeciwpowodziowy. Używając waszej wiedzy, umiejętności i metod geofizycznych będziemy mogli zbadać jego stan i zwierciadło wód podziemnych w jego okolicy. Aby zrealizować to zadanie użyjecie metod: tomografii elektrooporowej, konduktometrii i GPR. Pomogą Wam specjaliści z Katedry Geofizyki AGH, firmy GeoVolt i firmy Transient Technologies.

Rejestracja

Rejestracja uczestników XI Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych Geosfera 2018 trwała od 12:00 24 lutego do 23:59 11 marca.
Bądźcie na bieżąco na naszym profilu facebookowym żeby nie przegapić bieżących informacji dotyczących warsztatów.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu XI Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych Geosfera 2018.

Rejestracja

Zapisy na sesje studenckie trwały od 12:00 4 marca do 23:59 17 marca pod poniższym linkiem.

Wzory formatek do prezentacji oraz abstraktu można pobrać klikając na odpowiednią nazwę:

Sponsor diamentowy

Thumbnail Image
Thumbnail Image
<

Sponsor kwarcowy

Thumbnail Image

Partnerzy i sponsorzy

Patronat honorowy

Thumbnail Image

dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.

Prorektor AGH ds. Studenckich

Thumbnail Image

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz

Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Thumbnail Image

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

Thumbnail Image

Komitet Geofizyki PAN


Thumbnail Image

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego


Patroni medialni

Thumbnail Image

Lokalizacja

Tegoroczna Geosfera odbędzie się w Ośrodku h2o zlokalizowanym w Kiczycach koło Skoczowa w województwie śląskim. Ośrodek h2o to kompleks konferencyjno-wypoczynkowy oferujący wysoki standard zakwaterowania w pokojach hotelowych oraz domkach. Posiada nowoczesne sale konferencyjne i własną gastronomię. Dysponuje bogatym zapleczem wypoczynkowym: dwa baseny, brodziki dla dzieci, jezioro, boiska (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) oraz liczne tereny zielone.