Strona główna

Koło Naukowe FILAR działa na Akademii Górniczo-Hutniczej,
na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, przy Katedrze Górnictwa Podziemnego. Zrzesza studentów, którym bliska jest tematyka górnictwa podziemnego.

Naszą misją jest umożliwić przyszłym inżynierom górnikom zdobycie ponadprzeciętnego doświadczenia, szerokiej wiedzy i niezbędnych umiejętności.

Poznaj Nas!

 

Słowacja
Konferencja OZEiGO
Olkusz-Pomorzany
IMIC 2016

Eskapada do Słowacji

Festiwal Nauki w Krakowie

Wyjazd do Kopalni Olkusz-Pomorzany

Conference of Mining and Clean Coal Technology – IMC 2016

Konferencja OZE i Gospodarka Odpadami w Tarnowie

Innocenti - photo 1
KWK Knurow Szczyglowice
Festiwal Nauki

FILAR w KWK Knurów Szczygłowice