Ekospirit

Strona internetowa Koła Naukowego Ekospirit

Imprezy Naukowe w Krakowie i w Warszawie

Koniec maja i początek czerwca były bardzo pracowite. Każdemu studentowi okres ten kojarzy się z zaliczeniami i sesją, jednak członkom naszego Koła doszło dodatkowe wyzwanie w postaci uczestnictwa w dwóch bardzo ważnych wydarzeniach – Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie oraz w 21. Pikniku Naukowym w Warszawie. A co takiego zostało tam pokazane?

Continue reading

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Uczonych w Sankt Petersburgu

Zapraszamy do zapoznania się z relacją naszej reprezentantki Niny Chodakowskiej, która odbyła podróż do Sankt Petersburga na Międzynarodową Konferencję Naukową Młodych Uczonych.

Continue reading

Usuwanie metali toksycznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem grzybów pleśniowych

Członkowie naszego Koła, w ramach Grantu Rektora AGH 2016, prowadzili badania nad usuwaniem metali toksycznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem grzybów pleśniowych.

Continue reading

57. KSKNPG – sekcja IX

Jak nakazuje Barbórkowa tradycja, w czwartek 8 grudnia, studenci Kół Naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej spotkali się na obradach 57. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego. Było to spotkanie niesamowite, gdyż obrady miały miejsce w 21 sekcjach tematycznych.

Continue reading

Spotkanie inaugurujące rok 2016/2017

II Konferencja SOES – Surowiec Odpad Energia Środowisko

Dnia 31 maja 2016 r. odbyła się II edycja Konferencji SOES – Surowiec Odpad Energia Środowisko, którą zorganizowali Członkowie Koła przy wsparciu JM Rektora Akademii Górniczo–Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki oraz Władz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Tak jak w poprzednim roku, tematem przewodnim były problemy środowiskowe z zanieczyszczeniem powietrza i odpadami na czele.

Continue reading

Zaproszenie na II Konferencję SOES

Już za klika dni, a dokładniej 31 maja, spotkamy się na II edycji Konferencji SOES – Surowiec Odpad Energia Środowisko.

Continue reading

Badanie wymywalności z odpadów papierowych

22 marca rozpoczęły się badania mające na celu sprawdzenie wymywalności zanieczyszczeń, w tym przypadku metali ciężkich, z odpadów papierowych. Doświadczenie to podzielone zostało na 3 części: przygotowanie materiału, przygotowanie wyciągów wodnych oraz badanie próbek w fotometrze.

Continue reading

Młodzi = świadomi

W dniu 16.10.2015r. ruszyły badania rzeki Prądnik w ramach projektu: „Młodzi = świadomi, czyli budowanie świadomości ekologicznej u dzieci przy współpracy z kołem naukowym Ekospirit” w dziedzinie edukacji w 2015r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

Continue reading

I konferencja SOES – Surowiec Odpad Energia Środowisko

W dniu 11 czerwca 2015r. członkowie naszego Koła, przy wsparciu władz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, a także dofinansowaniu ze strony ORLEN Eko Sp. z o. o., zorganizowali konferencję SOES – Surowiec Opad Energia Środowisko. Jej celem było szerzenie postaw proekologicznych oraz przedstawienie najnowszych technologii wykorzystywanych w produkcji energii oraz zagospodarowaniu surowców i odpadów.

Continue reading

« Older posts

© 2017 Ekospirit

Theme by Anders NorenUp ↑