Informacje o mnie

mgr inż. Adrian Goral

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Metrologii i Elektroniki
Al. Mickiewicza 30, 30-065 Kraków

Pawilon B-1, pokój 207
Kontakt

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017:
wtorek 16:30-17:30
środa 11:30-12:30